CZ EN

Vláda nově upravila schvalovací proces dislokačních a majetkových změn u administrativních objektů v majetku ČR

Vláda dnes schválila změnu svých dřívějších usnesení týkajících se dislokace administrativních objektů, které jsou v majetku České republiky. Tímto rozhodnutím  vláda doplnila „Zásady postupu orgánů státní správy v otázkách dislokace“. Nově se řeší možnost směny státního majetku za konkrétní majetek nestátního subjektu. Dvě nezávislá znalecká ocenění obou předmětů směny cenou zjištěnou podle platných cenových předpisů a cenou obvyklou v daném místě a čase nyní budou nezbytným podkladem pro rozhodování vlády nebo vládou zmocněného orgánu o souhlasu s případnou směnou administrativních objektů za konkrétní majetek nestátního subjektu. Znalecká ocenění bude zadávat ta organizační složka státu nebo státní organizace, která je příslušná s administrativními objekty ve vlastnictví státu hospodařit.

Pro změnu dislokace (umístění) státních orgánů, nebo změnu příslušnosti hospodařit (např. formou úplatného nebo bezúplatného převodu, směnou, prodejem) s administrativními objekty v majetku státu a nabývání administrativních objektů do majetku státu je nutný souhlas vlády nebo jí zmocněného orgánu, kterým je buď Vládní dislokační komise nebo příslušná regionální dislokační komise. Vláda a komise tímto způsobem rozhodují o nebytových objektech (včetně souvisejících pozemků), které slouží k výkonu řídících a správních činností, k reprezentačním účelům a k účelům získávání, zpracování a rozšiřování informací potřebných pro výkon řídících a správních činností.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář