CZ EN

Očekávaný vývoj daňových příjmů veřejných rozpočtů

Z aktualizované analýzy vývoje daňových příjmů veřejných rozpočtů plyne, že dojde k nenaplnění očekávaných hodnot v roce 2006. Nově revidované odhady jsou o 13,4 miliardy Kč na úrovni veřejných rozpočtů a o 10,3 miliardy Kč na úrovni státního rozpočtu nižší. Odhad z léta letošního roku činil 679,9 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů a 483,5 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu. Z tohoto odhadu se také vycházelo při sestavování státního rozpočtu na rok 2007.

Daňové příjmy ve schváleném státním rozpočtu na rok 2006 činí 666,5 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů a 473,2 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu. Poslední odhad očekávané skutečnosti roku 2006 činí 664,1 mld. Kč na úrovni veřejných rozpočtů a 470,7 mld. Kč na úrovni státního rozpočtu. Z výsledků analýz tedy vyplývá, že očekávané odchylky ve srovnání se schválenými rozpočty budou v roce 2006 v obou případech činit 2 až 3 mld. Kč. Novou predikci daňových příjmů na rok 2007 bude možno zpracovat  až po uzavření roku 2006.

Analýzy očekávaného vývoje daňových příjmů veřejných rozpočtů (tedy státního rozpočtu a rozpočtů krajů, obcí a mimorozpočtových fondů) provedla sekce Daně a cla Ministerstva financí vedená náměstkyní ministra Danou Trezziovou v rámci pravidelné aktualizace očekávané skutečnosti výběru daňových příjmů v roce 2006, vypracované v souvislosti se zpracováním Zprávy o plnění státního rozpočtu za první tři čtvrtletí roku 2006. Jedná se o údaje na hotovostním základě v metodice používané pro sestavování státního rozpočtu.

Největší kladná odchylka oproti schválenému rozpočtu ve výši zhruba 10 mld. Kč je očekávána u daně z příjmů právnických osob. Tato odchylka je způsobena zejména vyšším nominálním hospodářským růstem v roce 2005 – ten byl v době tvorby predikce odhadován na 6,3 %, podle aktuálních čísel ČSÚ dosahoval výše 7,1 % – a pokračující ziskovost velkých poplatníků daně. U státního rozpočtu lze očekávat překročení rozpočtovaných příjmů o 7 mld. Kč.

Největší záporná odchylka oproti schválenému rozpočtu ve výši zhruba 5 mld. Kč je očekávána u spotřebních daní z tabáku. V letech 2004 až 2008 dochází a bude docházet k postupnému zvyšování sazeb spotřebních daní na cigarety. Tato povinnost České republice plyne z Přístupové smlouvy k EU. Pokud výrobci cigaret uvedou do volného daňového oběhu a zdaní cigarety ještě před zvýšením sazby, mohou je doprodávat i po zvýšení sazby. V červnu až září tak bylo inkaso této daně prakticky nulové, dle údajů o odebraných tabákových nálepkách za srpen lze vzhledem k 60-ti denní splatnosti očekávat již v říjnu inkaso v řádu stamilionů Kč.

O asi 3 mld. Kč bude nižší i výnos daně z příjmů fyzických osob, na úrovni státního rozpočtu o asi 1 mld. Kč. Důvodem je zejména schválení zvýšení paušálů pro podnikatele zpětně i pro rok 2005, s kterým návrh státního rozpočtu na rok 2006 nepočítal, a větší než původně očekávaný dopad společného zdanění manželů. Odhad dopadu zavedení společného zdanění manželů na základě daňových přiznání podaných za rok 2005 činí až 4 mld. Kč. V důvodové zprávě k novele zákona o daních z příjmů bylo uvedeno očekávané snížení příjmů vlivem zavedení společného zdanění manželů ve výši 0,5 až 1 mld. Kč. Přesnější odhad nebylo možné stanovit vzhledem k legislativní úpravě společného zdanění manželů. 

U ostatních daní lze očekávat nižší odchylky od rozpočtovaných hodnot. O zhruba 2 mld. Kč bude pravděpodobně nižší výnos daně z převodu nemovitostí, což je zřejmě způsobeno nenaplněním očekávání výraznějšího oživení trhu s nemovitostmi v souvislosti s původně uvažovaným zvýšením sazby DPH na stavební práce pro účely bydlení. Rovněž o zhruba 2 mld. Kč bude nižší výnos spotřební daně z minerálních olejů, což souvisí s vyšší cenou pohonných hmot v průběhu léta 2006.

 

Tabulka

  schválený rozpočet
2006
očekávaná skutečnost
aktualizovaná po 1. pololetí 2006
očekávaná skutečnost
aktualizovaná po 3. čtvrtletí 2006
daňové příjmy veřejných rozpočtů 666,5 mld. 679,9 mld. 664,1 mld
daňové příjmy státního rozpočtu 473,2 mld. 483,5 mld. 470,7 mld

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.