CZ EN

Příprava plánu zavedení eura vstupuje do finální fáze

Předsedové pracovních skupin Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR 1 (NKS) dnes na Ministerstvu financí jednali o přípravě Národního plánu zavedení eura. Příprava jeho první verze, která začala na podzim minulého roku, tak vstupuje do finální fáze.

„Bez ohledu na datum zavedení eura nám národní plán pomůže získat ucelenou představu, co všechno bude tento proces v konkrétních podmínkách naší ekonomiky znamenat. Zejména firmám, ale i institucím veřejné správy pomůže plán lépe načasovat jednotlivé kroky při přípravě na zavedení eura,“ říká Petr Očko, vedoucí Organizačního výboru NKS na Ministerstvu financí ČR. Zdůraznil také, že zkušenosti zemí, které euro již přijaly, ukazují, že jakékoli opoždění či podcenění institucionálního aspektu příprav na zavedení eura vede k dodatečným nákladům tohoto kroku.

Na konferenci k přípravám na přijetí eura, kterou pořádalo Ministerstvo financí spolu s Evropskou komisí ve dnech 2. a 3. října 2006 se  zástupci Nizozemska, Rakouska či Evropské komise shodli, že přípravy na vstup do eurozóny, které je možné udělat již nyní, není vhodné odkládat. 2 Evropská komise monitoruje proces příprav na zavedení eura v jednotlivých členských zemích a další zprávu (již čtvrtou) o jejich pokroku v přípravách na vstup do eurozóny vydá na konci tohoto roku.

Předsedové pracovních skupin dnes řešili především sporné otázky, např. délku plánovaného období dvojího označování cen v eurech a v českých korunách či legislativní aspekty celého procesu zavedení eura. První verze Národního plánu zavedení eura by, podle usnesení vlády z listopadu minulého roku, měla být předložena ke schválení Vládě ČR do konce roku 2006. V dalších letech bude tento plán pravidelně dále upřesňován.


1 Více k NKS viz: https://www.zavedenieura.cz
2 Viz tisková zpráva MF ČR (ze dne 3. října 2006): Pro přípravy na přijetí eura je důležité znát scénář a nepodceňovat komunikaci

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář