CZ EN

Společné prohlášení ministra financí Vlastimila Tlustého a odvolaného 1. náměstka ministra Eduarda Janoty

Oba považujeme vzniklý konflikt za nešťastný a zbytečný, a proto považujeme za nezbytné k němu uvést následující:

 1. Všechny údaje zveřejněné na tiskové konferenci dne 11. 9. 2006 vycházely z podkladů 1. náměstka ministra financí E. Janoty. Součástí této prezentace byly některé podmíněné podrozvahové položky v následující podobě:
  • „Riziko z arbitrážních řízení                                 ?? mld.“
  • „Záruka za hospodaření neziskových nemocnic   ?? mld.“
 2. Podmíněné podrozvahové položky byly uvedeny v této podobě, tj. bez konkrétní výše na doporučení 1. náměstka E. Janoty a poradce M. Zámečníka.
 3. Kabinet ministra uvedl se souhlasem ministra V. Tlustého v novinových inzerátech zveřejněných dne 22. 9. a 27. 9. odhady výše jednotlivých podmíněných podrozvahových položek převzatých z podkladů ministerstva financí. U položky záruky za hospodaření neziskových nemocnic došlo chybným přepisem k uvedení řádově špatného údaje. Za tuto chybu je zodpovědný Kabinet ministra a nemuselo k ní dojít, pokud by konečné znění inzerátu bylo autorizováno 1. náměstkem E. Janotou.
 4. 1. náměstek E. Janota považuje za chybu zveřejnění intervalů možných dopadů Českou republikou vedených arbitráží, přičemž nezpochybňuje samotný fakt jejich existence a rizika možných dopadů do veřejných rozpočtů.
 5. Závěry z tiskové konference konané dne 11. 9. 2006 uvedené na straně 10 prezentace považujeme za nezvratná fakta:
  • “Toto je dluhová povodeň
   • ČR neplní tzv. Konvergenční program
   • Nutná okamžitá jednání s ostatními stranami
    • Zabránit hrozícímu vysokému deficitu
    • Dojednat podporu SR – zabránit rozpočtovému provizoriu
   • Odklady účinnosti platných zákonů nic neřeší – pouze se odsouvají problémy
   • Zdroje FNM nezaručují plánovanou činnost SFDI (Státní fond dopravní infarstruktury) a SFRB (Státní fond rozvoje bydlení)
  • Nezbytným řešením pro stabilizaci veřejných financí je neodkladné zahájení reforem.“
 6. Ministr Vlastimil Tlustý souhlasí s námitkou E. Janoty, že v inzerátech neměl být uveden jako zdroj informací, pokud mu nebyly Kabinetem ministra předloženy k závěrečné autorizaci.
 7. Výše dluhů veřejných rozpočtů vysoce převyšuje veřejnosti opakovaně uváděný údaj 1 bilion Kč (stanovený dle metodiky Eurostatu) a při zahrnutí podmíněných podrozvahových závazků se blíží 1,3 bilionů Kč.

Tímto prohlášením považujeme tuto záležitost za uzavřenou.

Ministr financí  -  Ing. Vlastimil Tlustý 

Ing. Eduard Janota

V Praze dne 2. října 2006

 

 


 

Doplňující informace

 • Tisková konference ze dne 11. září 2006 - Ministr financí informoval o výsledku auditu návrhu státního rozpočtu na rok 2007
  • Ministr financí Vlastimil Tlustý v pondělí 11. září na tiskové konferenci představil výsledek auditu návrhu státního rozpočtu na rok 2007. Informoval o aktuálním stavu návrhu státního rozpočtu a  možnostech vlády snížit výchozí deficit 173 miliard (viz. Střednědobé výdajové rámce na léta 2007-2009) na co nejnižší úroveň.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.