CZ EN

Experti se sešli k otázkám spojeným se zaváděním eura

Evropská komise spolu s Ministerstvem financí ČR pořádají seminář k problematice zavádění eura, který probíhá dnes a zítra v Praze. Semináře se účastní experti z Evropské komise, ministerstev financí České republiky a Belgie a centrálních bank České republiky, Slovenska, Francie a Rakouska.

V úvodu vystoupil náměstek ministra financí Tomáš Zídek a vyjádřil přesvědčení, že Česká republika bude v rámci možností plnit kritéria pro přijetí eura a dostojí tak závazku plynoucímu z členství v Evropské unii. „Na přípravy není v případě zavádění eura příliš brzy, bez ohledu na konkrétní datum našeho vstupu do eurozóny. Otázka institucionálního zabezpečení je klíčová. Včasné přípravy omezí náklady jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru, a postupně přijímaná opatření na ochranu spotřebitele sníží riziko zneužití zavedení eura například ke zdražování,“ říká Tomáš Zídek.

Christian Ghymers z Evropské komise připomněl, že Česká republika už je v podstatě členem evropské měnové unie, má však zatím na zavedení eura výjimku. „Pokud se jedná o kritéria pro zavedení eura, tzv. maastrichtská smlouva může být různě vykládána, nemůže však být v žádném případě měněna,“ vyjádřil se Christian Ghymers k požadavku ze strany Evropské unie na striktní dodržování kritérií. „Koordinace příprav na zavedení jednotné měny členských států eurozóny je pak plně na zodpovědnosti národních autorit. Zvláště doporučujeme nepodceňovat komunikaci s různými aktéry, kterých se zavedení eura dotkne,“ dodal Christian Ghymers.

Pro další směrování příprav na zavedení eura bude důležité také rozhodnutí vlády ČR o scénáři zavedení eura. „Jako z mnoha hledisek nejvhodnější doporučila Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR tzv. velký třesk, tedy zavedení bezhotovostního i hotovostního eura k jednomu datu,“ říká Tomáš Prouza, národní koordinátor zavedení eura. Rozhodnutí o scénáři je podstatné pro zpracování Národního plánu zavedení eura, který bude definovat postupy přijetí eura u nás.

Česká republika se může v mnohém poučit od zemí, které už euro zavedly nebo brzy zavedou. Právě zkušenostem ze zahraničí se bude především věnovat zítřejší část semináře. Probíhající seminář je jednou z platforem pro výměnu zkušeností, na kterých se Ministerstvo financí ČR dlouhodobě podílí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář