CZ EN

Ministerstvo financí bude informovat o stavu veřejných financí

Ministerstvo financí v pátek 22.9.2006 v celostátních denících MF Dnes, Lidové noviny a Hospodářské noviny uveřejní inzerát, v němž popsalo současný stav veřejných financí České republiky.

„Jde nám o to, abychom tyto pravdivé a nezkreslené informace nezprostředkovaně dostali k občanům ČR. Na základě auditu státního rozpočtu jsme zjistili, že jeho návrh nebyl vládou Jiřího Paroubka sestaven v souladu se závaznými rozpočtovými pravidly a zejména v oblasti výdajů nerespektoval rámce, které si vláda sama stanovila. Informace o tom, že Česká republika už letos nesplní tzv. Konvergenční program pro přístup k euru, je velmi důležitá a mám pocit, že by se jí veřejnost měla dozvědět,“ uvedl ministr financí Vlastimil Tlustý.

„V dnešní situaci, kdy jsme i z pohledu zahraničí kvůli situaci v Maďarsku vnímáni jako nestabilní region, může podobný kritický stav veřejných rozpočtů přinést dalekosáhlé důsledky. O tomto riziku by občané měli vědět. A také by měli vědět, že je nezbytné přistoupit k opravdovým reformám, na nichž se budou podílet všechny politické strany,“ řekl dále Vlastimil Tlustý.

Náklady na zveřejnění inzerátů činí 816 090 Kč. Finanční prostředky byly vyčleněny z rozpočtu kabinetu ministra financí na letošní rok a budou nahrazeny v plné výši úsporami, které budou navrženy na základě auditu hospodaření Ministerstva financí ČR.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář