CZ EN

Stanovisko ministra financí ČR k otázce postoupení pohledávek za Svit Zlín, a.s.

Ministr financí se ohrazuje proti zkreslení jeho stanoviska zveřejněného dne 8.9.2006 v Hospodářských novinách ve věci postoupení pohledávek České konsolidační agentury za ESSK Svit, a.s. městu Zlín.

Titulek tohoto článku „Tlustý otočil, Baťův areál se může prodat“ je v zásadním rozporu s neměnným stanoviskem ministra financí, že převod pohledávky na kohokoliv - město Zlín nevyjímaje - není možné uskutečnit za netržní cenu, jak to původně město Zlín navrhovalo.

Pokud je nyní město Zlín ochotno akceptovat rozhodnutí vlády o prodeji za tržní cenu a s tím spojené další podmínky, ministr financí nemá proti takovému postupu námitky, protože prodejem za tržní cenu nemůže státu vzniknout škoda.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář