CZ EN

Evropská komise podporuje nový twinningový projekt v hodnotě 25,3 milionů Kč

Evropská komise schválila pro Českou republiku v rámci programu Transition Facility (TF) 2005 nový twinningový projekt „Posilování role vnitřní finanční kontroly ve veřejné správě“ (Strengthening the Role of Public Internal Financial Control, PIFC, CZ 2005/IB/FI/01). Twinningový projekt mezi Švédskem a Českou republikou byl zahájen v červnu 2006.

Projekt je plně financován z prostředků Evropské unie. Jeho celkový rozpočet činí 900 000 euro, z čehož 600 000 eur je určeno na aktivity v rámci twinningového projektu a 300 000 eur je vyčleněno na technickou podporu PIFC.

Twinningovou smlouvu podepsali za českou stranu ing. Eduard Janota, 1.náměstek ministra financí, a za švédskou stranu Bengt Anderson, zástupce generální ředitelky švédské vládní agentury pro řízení financí ESV. Vedoucími projektu byli ustanoveni ing. Josef Svoboda, PhD, ředitel Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu na Ministerstvu financí, a Annika Davidsson za švédskou ESV. 

Jako dlouhodobý twinningový poradce (RTA) bude na Ministerstvu financí po dobu 18 měsíců trvání projektu působit Anders Nilsson, odborník agentury ESV. Jeho úkolem bude zajistit každodenní komunikaci s českými kolegy a spolupráci na projektu.

Hlavními očekávanými výsledky projektu jsou:

  • zvýšení výkonnosti a účinnosti veřejné správy, včetně optimalizace organizační struktury k dosažení nejvyšší možné úrovně transparentnosti veřejných financí v souladu s naplněním závazku konceptu vnitřní finanční kontroly ve veřejné správě (Public Internal Financial Control, PIFC) .

Koncept PIFC, je založen na odpovědnosti za řízení a na funkčně nezávislých decentralizovaných interních auditech. PIFC představuje strukturovaný model, který umožňuje národním vládám využít nejnovějších postupů při vytváření kontrolního prostředí pro správu a řízení veřejných  příjmů a výdajů včetně zajištění sdílené odpovědnosti České republiky za správu evropských fondů. Model se snaží maximální měrou zajistit, aby s veřejnými prostředky bylo nakládáno účinně a efektivně podle principů správného finančního řízení, transparentnosti a hospodárnosti, a aby byla zároveň dodržována platná právní úprava s rozpočtovými pravidly. Vnitřní kontrola ve veřejné správě má preventivní charakter a snaží se v nejvyšší možné míře systémově zabránit vzniku korupce a podvodným machinacím.  

Tento twinningový projekt (TF 2005) je jedním z nástrojů k realizaci vládou schválené koncepce rozvoje kontrolního systému České republiky na léta 2006 až 2013 v souladu s mezinárodně uznanými normami a standardy.

 

Kontaktní osoby pro twinningový projekt:

  • Ing. Magdalena Fendrychová, kontaktní osoba pro twinningový projekt PIFC na Ministerstvu financí
  • Anders Nilsson, dlouhodobý twinningový poradce na Ministerstvu financí
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.