CZ EN

MF vyhodnotilo veřejnou diskusi k úpravě podmínek pro zprostředkování a poradenství na finančním trhu

Dne 2. června 2006 publikovalo Ministerstvo financí k veřejné diskusi Konzultační materiál (.PDF, 445 kB) k úpravě podmínek pro zprostředkování a poradenství na finančním trhu. V rámci veřejné diskuse obdrželo ministerstvo komentáře a připomínky celkem od dvou desítek institucí a osob. "Proběhla také řada jednání a prezentací pro jednotlivé profesní asociace působících na finančním trhu tak, abychom získali co nejširší škálu názorů. Zaslané komentáře pro nás představují cenný vstup pro přípravu nové koncepce distribuce finančních produktů. Podobné konzultace plánujeme i pro další oblasti tak, aby se trh mohl vyjadřovat k plánům Ministerstva financí," říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Obsah připomínek, které ministerstvo obdrželo, je poměrně různorodý. Obecně účastníci veřejné diskuse postup ministerstva vítají. Řada komentářů se vyjadřovala k potřebě dostatečného vyhodnocení dopadů případných změn na fungování finančního trhu a vyvolané náklady na služby pro spotřebitele.

"Účastníci diskuse vesměs podpořili klíčovou roli informovanosti zákazníků o povaze činnosti distributora a o nabízených finančních produktech. Dále komentáře považují za důležitou odbornost osob, které se podílejí na prodeji finančních produktů a na finančním poradenství," shrnuje dva hlavní závěry Tomáš Prouza.

Další náměty se dotýkají zjednodušení podmínek pro distribuci finančních produktů, zejména jednotného povolovacího režimu. Role profesních sdružení v rámci pravidel pro distribuci finančních produktů je účastníky diskuse vnímána méně jednoznačně.

Připomínky osob, které k jejich uveřejnění udělily souhlas, jsou uveřejněny na webu ministerstva. "Chceme zajistit plně transparentní konzultační proces," vysvětluje Tomáš Prouza.

Průběh a závěry veřejné diskuse vedou ministerstvo k určité úpravě původního záběru koncepčních prací a k jejich rozšíření na problematiku distribuce finančních produktů obecně, všemi distribučními kanály. Tzn. nejen prostřednictvím externích distribučních sítí, ale i prostřednictvím poboček, internetu, telefonického marketingu atp. Toto rozšíření koncepčních prací navazuje logicky na další projekty ministerstva v oblasti ochrany spotřebitele a finančního vzdělávání.

"Vzhledem k velkému rozsahu problematiky předpokládáme v průběhu následujících měsíců postupné zpracovávání jednotlivých tématických okruhů v podobě dílčích analytických materiálů. Půjde o témata jako jsou požadavky na odbornost při distribuci finančních produktů, požadavky na informace poskytované zákazníkům, povolovací režim či rozsah odpovědnosti distributorů tak, aby se neopakovaly problémy z minula," říká Tomáš Prouza. Předpokládají se expertní konzultace s účastníky trhu a ČNB, k některým tématům budou také publikovány konzultační materiály k veřejné diskusi.

Na rozpracovaná témata poté naváže formulace celkové koncepce, která by měla zahrnovat jak legislativní tak i nelegislativní opatření.

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro finanční trh a ochranu zájmů spotřebitelů na finančním trhu s výjimkou dohledu nad finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky.

Ministerstvo financí průběžně sleduje problematiku podmínek pro fungování finančního trhu a ochranu spotřebitele, analyzuje aktuální situaci a trendy a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovává koncepce rozvoje finančního trhu a pečuje o náležitou právní úpravu finančního trhu a ochrany zájmů spotřebitele.

O připravovaných návrzích závažných opatření informuje ministerstvo veřejnost.

Dokumenty ke stažení

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.