CZ EN

Účast ČR na doplnění zdrojů Globálního fondu životního prostředí

Vláda ČR ve středu 30. srpna 2006 schválila společný materiál Ministerstva financí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR „Účast České republiky na 4. doplnění zdrojů Globálního fondu životního prostředí (Global Environment Facility – GEF)“.  Příspěvek České republiky na finanční období 2006 – 2010 (tzv. GEF-4) představuje 4 mil. SDR, což podle referenčního směnného kurzu stanoveného Světovou bankou představuje částku 142,89 mil. Kč. „Česká republika využije možnosti jednorázového splacení a uhradí svůj příspěvek v českých korunách na účet Světové banky ještě v letošním roce,“ říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Podobný postup zvolilo také např. Slovinsko. 

„Dlouhodobá účast České republiky v rámci Globálního fondu životního prostředí a jednorázové splacení příspěvku do GEF-4 má vliv na obecné vnímání našeho státu jako odpovědného partnera a může napomoci českým firmám účastnícím se výběrových řízení Světové banky, a to nejenom u projektů v oblasti životního prostředí,“ říká Tomáš Prouza. Nadto jsou platby do GEF započítávány do tzv. oficiální zahraniční rozvojové pomoci poskytované dárcovskými státy rozvojovým zemím. V mezinárodním měřítku je oficiální rozvojová pomoc evidována v rámci OECD a vykazuje se jako podíl na HDP příslušné dárcovské země.

GEF byl založen v roce 1991 a zabezpečuje finanční, organizační a odbornou projektovou podporu řešení závažných problémů životního prostředí. Fond je spravován Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj (IBRD), která je součástí skupiny Světové banky. Projekty GEF přispívají k naplňování závazků zejména rozvojových zemí a zemí s tranzitními ekonomikami v rámci mezinárodních environmentálních úmluv, tj. například Úmluvy o biologické rozmanitosti nebo Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.  „Jednání o doplnění finančních zdrojů tohoto fondu prostřednictvím příspěvků členských zemí GEF probíhají každé 4 roky,“ doplňuje Tomáš Prouza.

Česká republika je aktivním přispěvatelem tohoto fondu od roku 1994. Současně průběžně využívala možnost získat granty na konkrétní projekty v oblasti životního prostředí. „Získali jsme například grant na projekt, jehož cílem je zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice nebo na projekt integrovaného managementu v oblasti národního parku České Švýcarsko,“ informuje Tomáš Prouza.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.