CZ EN

Pracovní skupiny pro legislativu ochrany spotřebitele, finanční vzdělávání a vytvoření klientského kodexu zahájily svoji činnost

V průběhu minulého a tohoto týdne zahájily činnost „Pracovní skupina pro finanční vzdělávání“, „Pracovní skupina pro legislativu v oblasti ochrany spotřebitele a pro řešení sporů mezi klienty a finančními institucemi“ a „Pracovní skupina pro vytvoření kodexu jednání finančních institucí a jejich zákazníků“. Tyto pracovní skupiny byly ustaveny v rámci Expertní skupiny pro finanční sektor a představují další krok v rámci plnění usnesení vlády č.1594 z prosince 2005, jehož cílem bylo zlepšit podmínky pro spotřebitele finančních služeb.

Členy těchto pracovních skupin jsou vedle zástupců Ministerstva financí a České národní banky také představitelé profesních organizací finančního trhu a spotřebitelských sdružení. Gesci za činnost prvních dvou jmenovaných pracovních skupin má Ministerstvo financí, v případě třetí je gestorem Česká bankovní asociace.

„Zahájení činnosti těchto pracovních skupin představuje příslib konstruktivní odborné diskuse klíčových témat ochrany spotřebitele na finančním trhu a přípravu návrhů účinných řešení zásadních problémů v této oblasti.“ říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Pohledy finančních institucí, spotřebitelů, profesních sdružení a státních institucí na některé otázky ochrany spotřebitele se mohou výrazně lišit. Právě tyto pracovní skupiny mají umožnit snazší přípravu vyvážených systémových řešení. „Pracovní skupiny se budou věnovat zejména tématům finanční gramotnosti, systému finančního vzdělávání, problematice poskytování transparentních informací o finančních produktech a mechanismům řešení stížností či sporů mezi spotřebiteli a finančními institucemi“ vysvětluje Tomáš Prouza.

Mezi úkoly Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání bude patřit mj. diskuse standardů finanční gramotnosti a projektů v oblasti finančního vzdělávání a tvorba informačních standardů o finančních produktech.

Pracovní skupina pro legislativu se bude věnovat analýze existující legislativy v oblasti ochrany spotřebitele a mechanismu řešení stížností spotřebitelů.

Úvodní jednání Pracovní skupiny pro tvorbu zákaznického kodexu proběhlo tento týden. Náplní její práce je vytvoření společného kodexu pro jednání finančních institucí a jejich zákazníků ve všech sektorech finančního trhu.

Expertní skupina pro finanční sektor byla zřízena na základě usnesení vlády č.1594 ze dne 7. prosince 2005.

Posláním Expertní skupiny je diskuse o koncepčních otázkách, týkajících se zejména postavení spotřebitele na finančním trhu. Ke zpracování konkrétních témat zřizuje Expertní skupina pracovní skupiny.

Členy expertní skupiny jsou zástupci Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu, České národní banky, Asociace fondů a asset managementu České republiky, Česká asociace pojišťoven, České bankovní asociace, Sdružení českých spotřebitelů a občanského sdružení SPES. Předsedou Expertní skupiny byl zvolen Ing. Tomáš Prouza, MBA, náměstek ministra financí.

 

Seznamy členů jednotlivých pracovních skupin:

  • Pracovní skupina pro finanční vzdělávání
  • Pracovní skupina pro legislativu v oblasti ochrany spotřebitele a pro řešení sporů mezi klienty a finančními institucemi
  • Pracovní skupina pro vytvoření kodexu jednání finančních institucí a jejich zákazníků

Seznamy členů ke dni 30.8.2006.
Zdroj: MF a ČBA

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář