CZ EN

Mezinárodní výměna informací v oblasti přímých daní

V rámci mezinárodní spolupráce v oblasti přímých daní česká daňová správa využívá jako jeden z možných nástrojů v boji proti daňovým únikům mezinárodní výměnu informací s partnerskými zahraničními daňovými správami. Tato mezinárodní spolupráce je realizována jak formou dožádání tak i formou výměny informací z vlastního podnětu. Zároveň je řada informací mezi daňovými správami předávána automatizovaně. Jedná se o systematické zasílání informací týkajících se  příjmů daňových subjektů ze zdrojů získaných v zahraničí. V loňském roce byl na základě této spolupráce zpochybněn finanční objem transakcí deklarovaných tuzemskými daňovými subjekty ve výši cca 185 mil. Kč a na základě obdobných informací ze zahraničí činil tento objem zpochybněných transakcí cca 59 mil. Kč.
Česká daňová správa řeší  ročně v průměru  kolem tisíce takovýchto případů.

Česká daňová správa též v rámci mezinárodní výměny informací realizuje poprvé v letošním roce přijatou Směrnici Rady EU 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, což v praxi znamená, že všechny osoby vyplácející úroky do zemí EU jsou o takovéto výplatě povinny informovat správce daně. Na základě reciprocity obdržela Česká republika 24 tis. záznamů o úrokových příjmech vyplacených rezidentům ČR a sama jich zaslala 85 tis.. Ze zemí aplikujících srážkovou daň byl ke dni 11.8.2006 poukázán daňový výnos ve výši  cca 8 mil. Kč a to za období druhé poloviny roku 2005, kdy vstoupila v účinnost uvedená Směrnice a tudíž lze usuzovat, že v příštích letech dojde k nárůstu jak v objemu předávaných dat tak i daňových výnosů.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.