CZ EN

MF organizuje odborný seminář pro oblast kapitálového trhu na téma Směrnice o trzích finančních nástrojů

Ministerstvo financí ČR informuje, že ve čtvrtek 14. září 2006 se uskuteční odborný seminář na téma Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39 o trzích finančních nástrojů (Markets in Financial Instruments Directive/MiFID).

Hlavním cílem konference je seznámit účastníky s novou právní úpravou podnikání v oblasti kapitálového trhu. „Nová pravidla poskytování investičních služeb v EU přináší významné změny oproti stávající právní úpravě. České subjekty poskytující tyto služby se tak v souvislosti s implementací MiFID a prováděcích opatření musí na tyto změny připravit to v dostatečném předstihu před datem účinnosti, kterým je 1. listopad 2007“, říká k nové legislativě náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Ministerstvo financí chce prostřednictvím informačních a konzultačních aktivit přispět k řádné implementaci těchto právních předpisů.

Na akci vystoupí zástupci Evropské komise, ministerstev financí České republiky a Slovenské republiky, České národní banky, Národnej Banky Slovenska,  představitelé akademické sféry a trhu. Významný prostor bude vyhrazen diskusi a přímé výměně názorů.

Jednacími jazyky budou čeština a angličtina, simultánní tlumočení je zajištěno. Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva financí nebo volejte +420 257 042 583.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář