CZ EN

Ministerstvo financí odmítá interpretaci Evropských demokratů

Ministerstvo financí odmítá výklad Evropských demokratů týkající se materiálu MF pro jednání vlády v záležitosti příspěvku za volby v roce 2002. Vládě byl předložen variantní návrh usnesení buď příspěvek vyplatit, nebo nevyplatit. Vláda na svém jednání rozhodla, že o této věci jí nepřísluší rozhodovat a materiál byl stažen z jednání s tím, že již vládě nebude znovu předložen. Tímto postojem vláda nepřipustila, aby případné posuzování rozhodování o výplatě příspěvku na mandáty mohlo být chápáno jako politická záležitost.

Ministerstvo financí při svém dalším rozhodování vycházelo především ze stanovisek Ministerstva vnitra jakožto gestora zákona č.424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, podle kterých strana nesplňuje podmínky pro vznik nároku na příspěvek na mandát. Tento negativní postoj k vyplacení příspěvku potvrdilo Ministerstvo vnitra i v rámci připomínkového řízení k tomuto matriálu, který MF předložilo do vlády. Ministerstvo financí nemůže nerespektovat názor Ministerstva vnitra, do jehož kompetence tento zákon spadá.

V této souvislosti je nutné připomenout, že dosud žádný soud nerozhodl, že politická strana SNK ED či SD-SN má na příspěvek nárok.

Není pravdou, že ministr financí 6 měsíců ignoroval nález Ústavního soudu. Nález byl MF doručen 13.2.2006 a MF vydalo negativní rozhodnutí o výplatě příspěvku na mandát dne 7.4.2006. Teprve po podání rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva financí může o takovém rozkladu rozhodovat ministr. Dne 30.6. ministr rozhodl o rozkladech podaných SD-SN a SNK ED. Rozklad politické strany SNK Evropští demokraté musel na základě doporučení rozkladové komise - jejímiž členy byly ve většině lidé mimo okruh zaměstnanců MF - zamítnout, neboť tato strana nebyla součástí sdružení Demokraté Jana Kasla a v žádném případě jí tedy nemohl vzniknout nárok na příspěvek.

SNK Evropští demokraté je politickou stranou, která do 28. ledna 2006 byla politickým hnutím SNK sdružení nezávislých. Jde o stranu odlišnou od politické strany, která se dříve nazývala Evropští demokraté. Strana Evropští demokraté se přejmenovala na svém sjezdu dne 28.1.2006 a nazývá se nyní Spojení demokraté – Sdružení nezávislých (SD-SN). SNK Evropští demokraté nikdy, ani jako politické hnutí SNK sdružení nezávislých, nebylo součástí sdružení nazvaného „Demokraté Jana Kasla – Sdružení politické strany Evropští demokraté a nezávislých kandidátů“, které podalo kandidátní listinu do voleb do zastupitelstva hl. m. Prahy v roce 2002. Politické straně SNK Evropští demokraté (SNK ED) proto nikdy nemůže být vyplacen příspěvek na mandáty přiřazené kandidátům uvedeného sdružení.

Ministerstvo financí je tedy toho názoru, že jeho rozhodování není v rozporu s verdiktem soudů. Pokud SNK ED má na věc jiný názor, má možnost podat žalobu k soudu. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář