CZ EN

Do konce července bylo podáno téměř dva a čtvrt miliónu daňových složenek

K 31. červenci 2006 bylo na pobočkách České pošty podáno přes 2 miliony 230 tisíc kusů daňových složenek. Je to o více než 470 tisíc více, než byl počet podaných složenek za celý rok 2005.

Hlavním cílem daňových složenek, které byly zavedeny 15. března 2006, je zbavit daňové subjekty povinnosti hradit manipulační poplatek za úhradu daní v hotovosti. Větší počet plateb prostřednictvím České pošty v konečném důsledku znamená i snížení počtu plateb daňových subjektů v hotovosti na finančních úřadech.

Zásadní význam má daňová složenka především pro daň z nemovitostí. Mezi poplatníky této daně výrazně převažují fyzické osoby, které zpravidla preferují možnost úhrady daně složenkou, případně i v hotovosti u pokladen finančních úřadů. K 31.7.2006 bylo podáno přes 2 miliony 50 tisíc daňových složenek k dani z nemovitostí, což je 92 % všech podání.

Zavedením tohoto projektu Ministerstva financí do praxe došlo ke zlepšení služeb pro daňové poplatníky a ke snazšímu plnění daňových povinností daňových subjektů vůči státnímu rozpočtu. Nová služba formou daňové složenky měla velký ohlas mezi poplatníky a přispěla k tomu, že se výrazně zvýšil podíl plateb v hotovosti placených prostřednictvím služeb České pošty. Tato forma se osvědčila a lze očekávat, že přispěje k tomu, aby bylo možné postupně, v krocích, omezit možnost placení daní v hotovosti na finančních úřadech a v důsledku toho snížit náklady na výběr plateb daní v hotovosti na finančních úřadech.

Zprovozněním této služby došlo také k plnění jednoho z dílčích kroků projektu Modernizace daňové správy České republiky jejímž cílem je, mimo jiné, zkvalitnění vztahů daňové správy k veřejnosti, a to nejen posílením úlohy vzájemné elektronické komunikace, ale i zavedením celého systému podporujícího dobrovolné plnění daňových povinností.

Daňová správa chce v tomto projektu pokračovat. Proto bylo vypsáno otevřené zadávací řízení pro zvýšení konkurence mezi dodavateli s možností případného snížení celkové ceny služby placení daní v hotovosti daňovou složenkou. Zadávací podmínky byly zveřejněny Ministerstvem financí na Centrální adrese  informačního systému o veřejných zakázkách dne 25.7.2006 s tím, že lhůta pro podání nabídek je do 12.9.2006.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.