CZ EN

Ministerstvo financí odmítá útoky ve věci nevyplacení státního příspěvku politické straně Evropští demokraté

Ministerstvo financí odmítá veškeré neopodstatněné útoky napadající jeho postup a údajné zdržování ve věci výplaty státního příspěvku politické straně Evropští demokraté za zastupitele zvolené v rámci sdružení Demokraté Jana Kasla v roce 2002 do zastupitelstva hlavního města Prahy.

Ministerstvo financí v řádném správním řízení důkladně posoudilo veškeré skutečnosti významné pro výplatu státního příspěvku a dospělo k závěru, že nelze vyplatit státní příspěvek za zastupitele zvolené v roce 2002 na kandidátní listině sdružení Demokraté Jana Kasla, protože to zákon o politických stranách neumožňuje. Opíralo se rovněž o četné nezávislé externí právní posudky a o opakované negativní stanovisko Ministerstva vnitra, do jehož věcné působnosti volební problematika a legislativa spadá. V souladu s právními posudky i stanoviskem Ministerstva vnitra Ministerstvo financí míní, že zákon o politických stranách jednoznačně přiznává příspěvek na mandát pouze straně nebo hnutí, na jejichž kandidátních listinách byl poslanec, senátor, člen zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva hlavního města Prahy zvolen. Zákon o politických stranách připouští též kandidátní listinu koalice politických stran nebo hnutí, nikoliv však kandidátní listinu sdružení politické strany a nezávislých kandidátů, ačkoli je ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy podávání kandidátních listin takovým sdružením přípustné. Nemůže se jednat o výkladovou nejasnost, jestliže zákon o volebních stranách nepostihuje případ, kdy je mandátu dosaženo na kandidátní listině sdružení politické strany a nezávislých kandidátů. Jestliže zákon o politických stranách v takových případech státní příspěvek nepřiznává, nemůže Ministerstvo financí ve svém rozhodování jít nad rámec zákona a příspěvek přiznat, neboť je k nakládání s rozpočtovými prostředky striktně vázáno zákonem.

Prvoinstanční rozhodnutí Ministerstva financí bylo potvrzeno rozhodnutím ministra financí ze dne 30. června 2006, kterým zamítl rozklad politické strany Spojení demokraté-Sdružení nezávislých (dříve Evropští demokraté) ve věci její žádosti o výplatu státního příspěvku za zastupitele zvolené v rámci sdružení Demokraté Jana Kasla v roce 2002 do zastupitelstva hlavního města Prahy. Ve svém rozhodnutí ministr zcela vycházel ze stanoviska rozkladové komise a nikterak se od něj neodchýlil. Je nutno rovněž konstatovat, že většina členů rozkladové komise není zaměstnána na Ministerstvu financí, proto nebyly její závěry ovlivněny pohledem Ministerstva financí. Současně byl zamítnut rozklad politické strany SNK Evropští demokraté, která se ze stejného důvodu dožadovala státního příspěvku. Důvodem zamítnutí v tomto případě byla skutečnost, že tato strana nebyla vůbec součástí sdružení Demokraté Jana Kasla, které kandidovalo v roce 2002 ve volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář