CZ EN

Příspěvky na veřejně prospěšné účely u loterií překročily v roce 2005 částku 2,3 mld. Kč.

Podle údajů Ministerstva financí dosáhla v roce 2005 výše peněžních prostředků uhrazených provozovateli loterií a sázkových her na tzv. veřejně prospěšné účely částku necelých 2,34 mld. Kč. "Oproti předchozímu roku tak vzrostla celková výše prostředků hrazených na různé sportovní, sociální, kulturní a další obdobné projekty o více než 20 %," uvedl náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Výše vsazených částek u všech typů loterií a sázkových her dosáhla v roce 2005 téměř 91 mld. Kč.

Provozovatelé loterií a sázkových her jsou povinni každoročně odvádět na tzv. veřejně prospěšné účely zákonem stanovenou část svého výtěžku, jejíž výše závisí na výši vsazených částek. Čím více lidé u dané společnosti sázejí, tím více je pak takový provozovatel povinen odvést peněžních prostředků na veřejně prospěšné účely.

"Největší podíl plateb na veřejně prospěšné účely, a to bezmála ve výši 1,6 mld. Kč, bylo v roce 2005 použito na financování činnosti různých sportovních klubů," uvedl Tomáš Prouza. Více než půl miliardy, tedy přibližně čtvrtinu celkových prostředků, inkasovaly do svých rozpočtů obce. "Necelých 100 mil. Kč převedli provozovatelé i na účty různých nadací, bezmála stejnou částku činily v souhrnu příspěvky do oblasti sociální, zdravotní, kulturní a školství," doplnil Tomáš Prouza.

(v tisících Kč)
Sociální Zdravotní Kulturní Sportovní Školství Obce Nadace CELKEM
Loterie 500,00 1 000,00 4 520,00 1 284 838,00 0,00 0,00 0,00 1 290 858,00
Kurzové sázky 665,00 2 765,00 5 865,00 136 130,00 820,00 630,00 7 641,00 54 516,00
Bingo 75,00 62,00 1 097,00 1 332,00 0,00 0,00 1 328,00 3 894,00
Kasina 6 054,00 2 360,00 3 970,00 46 543,00 2 255,00 74 220,00 19 545,00 154 947,00
Technické hry 6 905,00 9 690,00 25 925,00 86 352,00 7 548,00 6 469,00 38 907,00 181 796,00
VHP 3 245,00 2 606,00 2 692,00 1 595,00 2 458,00 504 983,00 32 421,00 550 000,00
CELKEM 17 444,00 18 483,00 44 069,00 1 556 790,00 13 081,00 586 302,00 99 842,00 2 336 011,00
Zdroj: MF ČR
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář