CZ EN

Ministerstvo financí zahájilo provoz Daňového portálu

K rozšíření služeb poskytovaných veřejnosti Českou daňovou správou v rámci modernizace daňové správy byl dne 3.7.2006 veřejnosti zpřístupněn na internetových stránkách MF a daňové správy "Daňový portál", který bude po dobu tří měsíců provozován v ověřovacím provozu.

"Daňový portál" slouží pro elektronickou komunikaci s daňovou správou a k získávání informací z daňového řízení. Tato první služba umožní elektronické zpřístupnění  informací o stavu vlastního osobního daňového účtu, tedy informace o tom, zda finanční úřad eviduje k určitému dni na osobním daňovém účtu nedoplatek, přeplatek nebo zda je tento účet vyrovnán.

Podmínkou využití této služby je vlastnictví tzv. kvalifikovaného certifikátu. Česká daňová správa bude reagovat na případné připomínky daňové veřejnosti v průběhu ověřovacího provozu "Daňového portálu" tak, aby nabízené služby v maximální míře splnily  očekávání veřejnosti.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář