CZ EN

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR rozhodla o variantě zavedení eura

Na svém dnešním zasedání se členové Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR dohodli na scénáři zavedení eura, který doporučí Vládě ČR. „Jednoznačnou volbou je zavedení bezhotovostního i hotovostního eura k jednomu datu, tedy varianta tzv. „velkého třesku.“ Tato varianta je nejlevnější, nejprůhlednější a všem dává nejvyšší míru právní jistoty,“ říká Tomáš Prouza, náměstek ministra financí a národní koordinátor zavedení eura.

„Stejný scénář si zvolily i všechny země, které chtějí vstoupit do eurozóny, takže budeme mít možnost poučit se ze zkušeností těch, kteří euro přijmou dříve než Česká republika,“ dodává Tomáš Prouza. Při jednorázovém přechodu na euro odpadá riziko krátkodobých a přechodných úprav, které by komplikovaly zavádění nové měny nejprve pro bezhotovostní platby a později pro používání eura v hotovosti.

„Koruny bude po omezenou dobu možné použít i po zavedení eura, ale pouze v rámci stanového období tzv. duální cirkulace, po které bude stále možno platit českou korunou. Obchodníci již ale budou muset vracet pouze eura a česká koruna tak bude postupně stahována z oběhu,“ vysvětluje Tomáš Prouza. Období duální cirkulace mají zájemci o přijetí eura stanoveno obvykle v rozmezí dvou týdnů až jednoho měsíce, podobně dlouhé bude toto období také v České republice. Ovšem i poté bude možné vyměnit české koruny za eura v komerčních bankách či centrální bance.

Nyní bude návrh scénáře zavedení eura odeslán vládě, která by jej měla schválit do konce srpna. „Potvrzení scénáře je důležité pro přípravu Národního plánu zavedení eura, „kuchařky,“ která stanoví podrobná pravidla zavádění eura a dá návod státním institucím, podnikům i občanům, jak se mají na zavedení eura připravit,“ říká Tomáš Prouza. Tento plán bude připraven do konce roku a průběžně doplňován o další detaily.

„Jedním z důležitých pravidel bude uvádění cen v korunách i v eurech zhruba půl roku před zavedením eura a rok po jeho zavedení tak, aby si všichni mohli porovnat ceny v obchodech a aby se mohlo předejít případnému umělému zvyšování cen ze strany některých obchodníků. Stát bude proti takovému zneužívání přechodu na euro aktivně vystupovat,“ zdůrazňuje Tomáš Prouza.

Graf

 

 

Složení Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR

 • Ministerstvo financí ČR - Tomáš Prouza, náměstek ministra
 • Česká národní banka - Miroslav Singer, viceguvernér
 • Ministerstvo informatiky ČR - Jana Vohralíková, náměstkyně ministra
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - Martin Tlapa, náměstek ministra
 • Ministerstvo spravedlnosti ČR - Ivo Hartmann, náměstek ministra
 • Ministerstvo vnitra ČR - Anna Štanclová, náměstkyně ministra
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR - Vladimír Müller, náměstek ministra

Pracovní skupiny Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR

 1. Pracovní skupina pro komunikaci
 2. Pracovní skupina pro finanční sektor
 3. Pracovní skupina pro veřejné finance a veřejnou správu
 4. Pracovní skupina pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele
 5. Pracovní skupina pro informatiku a statistiku
 6. Pracovní skupina pro legislativu

O Národní koordinační skupině pro zavedení eura v ČR

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR je meziresortní koordinační skupinou v gesci Ministerstva financí ČR. Jejími hlavními úkoly je příprava Národního plánu zavedení eura v ČR, příprava komunikační strategie a koordinace celého procesu zavádění eura v Česku.

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR v gesci Ministerstva financí ČR byla zřízena usnesením vlády č. 1510 ze dne 23. listopadu 2005, kterým Vláda ČR schválila institucionální zajištění přijetí eura v ČR. Předsedou koordinační skupiny a národním koordinátorem zavedení eura v ČR byl jmenován náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář