CZ EN

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti finanční stability a řešení krize finančního trhu

Ministerstvo financí ČR (MF) a Česká národní banka (ČNB) dnes uzavřely dohodu o spolupráci v oblasti finanční stability a řešení krize finančního trhu. Dohoda upravuje systém spolupráce, vzájemné koordinace a komunikace mezi MF a ČNB v otázkách finanční stability, řešení krize finančního trhu, a s těmito oblastmi související výměny informací mezi oběma institucemi.

Dohoda nahrazuje dřívější dohodu mezi MF a ČNB pro případ řešení krize v bankovním sektoru. Rozšíření původní dohody souvisí jednak s integrací dozoru nad finančním trhem a jednak s trendem posilování spolupráce dozorových orgánů a regulátorů finančního trhu v otázkách finanční stability. Rada pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) se již několikrát vyjádřila ve svých doporučeních ke zlepšení stability finančního systému jednotlivých členských států. "Jasné dohody a rozdělení odpovědností mezi orgány dozoru a ministerstvy financí jsou podle evropských ministrů financí jedním ze základních stavebních kamenů efektivního systému řešení případných krizí," vysvětluje náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Dohoda mezi MF a ČNB zřizuje koordinační skupinu, složenou z vedoucích představitelů obou institucí. Jednání koordinační skupiny se bude uskutečňovat pravidelně, v případech hrozby či narušení stability finančního trhu může být iniciováno bez prodlení. "Cílem koordinační skupiny je sladit kroky obou institucí a zajistit, aby činnost obou podporovala stabilitu finančního trhu v České republice," dodává Tomáš Prouza.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář