CZ EN

Evropská komise zveřejnila zprávu o přípravách na zavedení eura

Evropská komise dnes zveřejnila v pořadí již třetí zprávu o praktických přípravách na zavedení eura v členských zemích stojících mimo měnovou unii. Vyplývá z ní mimo jiné, že přípravy na zavedení eura v České republice běží podle plánu či že Češi patří mezi občany s největšími zkušenostmi s euroměnou z nových členských zemí.

V pořadí již třetí zprávu o stavu praktických příprav na zavedení jednotné evropské měny zveřejnila dnes v poledne Evropská komise. Stejně jako v minulých letech jsou v ní popsány kroky, které již byly učiněny nebo jsou naplánovány pro nejbližší období v jednotlivých členských zemích EU stojících mimo měnovou unii. „Proces přípravy na zavedení eura v České republice čekají letos dva základní momenty – prvním je rozhodnutí o scénáři zavedení evropské měny, které by mělo padnout na konci srpna, druhým pak schválení Národního plánu zavedení eura na konci roku, který bude obsahovat hlavní opatření a doporučení, jež je potřeba v souvislosti s přípravou na zavedení eura učinit, včetně příslušného harmonogramu“, popisuje Tomáš Prouza, národní koordinátor zavedení eura v ČR. Národní plán zavedení eura bude základním návodem pro všechny sektory ekonomiky a skupiny občanů, jak se připravit na zavedení eura, a jeho včasné zpracování napomůže hladkému přijetí nové měny v České republice.

Podle zprávy EK jsou přípravy v České republice stále v předběžném stádiu s ohledem na skutečnost, že zavedení eura je aktuálně předpokládáno na rok 2010. „Jak je ve zprávě uvedeno, řada kroků již byla učiněna a práce běží dle schváleného harmonogramu,“ vysvětluje Tomáš Prouza. Mezi ty hlavní patří vládou schválený materiál Institucionální zajištění zavedení eura v ČR, který mimo jiné stanovuje harmonogram přípravných prací či základní principy zavedení eura v České republice, a také návazné zahájení práce Národní koordinační skupiny pro zavedení eura, která přípravné práce koordinuje.

Komise ke své zprávě přiložila také tabulku s přehledem několika desítek charakteristik, jejichž splnění má vyjadřovat stav připravenosti na zavedení eura. „Řada konkrétních rozhodnutí bude obsažena v Národním plánu zavedení eura, například o délce období povinného duálního oceňování zboží či obecná pravidla pro úpravy v účetnictví, či padne až v následujících etapách celého procesu“, uvedl Tomáš Prouza. Jak uvádí i samotná zpráva EK, jednotlivé charakteristiky jsou postupně splňovány v souladu s datem zavedení eura – v zemích s pozdějším datem, tedy i v České republice, naprosto logicky většina rozhodnutí ještě padnout nemohla. „Toto srovnání je tedy relevantní pouze pro země, které plánují zavedení eura dříve než Česká republika,“ uzavírá Tomáš Prouza.

 

 


Související informace:
Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR vznikla jako meziresortní koordinační skupina v gesci Ministerstva financí ČR 20. února 2006 na základě
vládního usnesení č. 1510/2005 . Jejími hlavními úkoly jsou příprava Národního plánu zavedení eura v ČR, příprava komunikační strategie a koordinace celého procesu zavádění eura v České republice. Předsedou koordinační skupiny a národním koordinátorem zavedení eura v ČR byl jmenován náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Národní koordinační skupině podléhá šest pracovních skupin pro finanční sektor, veřejnou správu, nefinanční sektor a ochranu spotřebitele, informatiku a statistiku, legislativu pracovní skupina pro komunikaci.
Národní plán zavedení eura v ČR bude strategickým dokumentem, podle kterého budou probíhat přípravy zavedení eura v jednotlivých segmentech české ekonomiky, je připravován k předložení Vládě ČR na konci tohoto roku.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.