CZ EN

Česká republika podepsala grantovou dohodu přijímající pomoc z finančních mechanismů EHP/Norska

Ministerstvo financí ČR dnes podepsalo grantovou dohodu pro blokový grant Fond pro nestátní neziskové organizace. Dohodu uzavřenou mezi donorskými zeměmi – Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem, podepsal za Českou republiku náměstek ministra financí Tomáš Prouza. „Česká republika je první z příjemců pomoci z finančních mechanismů EHP/Norsko, která tuto grantovou dohodu podepsala. Věříme, že budeme stejně úspěšní v čerpání finančních prostředků jako u předchozích programů pomoci – Phare a Transition Facility,“ říká Tomáš Prouza.

Zprostředkovatelem blokového grantu Fondu pro nestátní neziskové organizace je Nadace rozvoje občanské společnosti. V období 2005-2009 je na Fond určena částka 10 mil. EUR, která bude rozdělena výhradně mezi předkladatele projektů z nestátních neziskových organizací.

„Naším záměrem je, aby systém administrace byl průhledný a založený na účasti řady subjektů. Velký prostor  dáváme v rozhodovacích procesech krajům. Snahou ministerstva financí je také pomoci všem žadatelům o granty. Vše podstatné najdou zájemci na internetových stránkách Ministerstva financí, postupně budou k dispozici také tištěné materiály,“ dodává Tomáš Prouza.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář