CZ EN

Česká republika bude čerpat pomoc z finančních mechanismů EHP/Norska

Zahajovací seminář k Blokovému grantu pro nestátní neziskové organizace, který je financován Finančními mechanismy Norska a Evropského hospodářského prostoru, se koná dnes v Kongresovém centru v Praze. Seminář pořádá Velvyslanectví Norského království v České republice ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. Cílem semináře je představit hlavní priority tohoto blokového grantu a proces podávání žádostí.

Za norskou stranu seminář zahajuje Ingrid Schulerud, velvyslankyně pro finanční mechanismy EHP a Norska, za českou stranu vystupuje Tomáš Prouza, náměstek ministra financí, který zastupuje Národní kontaktní místo pro finanční mechanismy EHP/Norska v České republice. „V rámci 1. výzvy pro předkládání projektů ve finančních mechanismech odeslalo Národní kontaktní místo v České republice do Kanceláře finančních mechanismů celkem 33 žádostí o grant, což je zatím nejvyšší počet v porovnání s ostatními příjemci pomoci,“ říká Tomáš Prouza.

Celková finanční alokace z finančních mechanismů EHP/Norska určená na Fond pro nestátní neziskové organizace v období 2005-2009 je 10 mil EUR. Blokový grant je určen výhradně pro nestátní neziskové organizace a bude spravován Nadací rozvoje občanské společnosti. „Ministerstvo financí má zkušenosti s úspěšným čerpáním prostředků z programů Phare a Transition Facility. Pomoc z finančních mechanismů EHP/Norsko by měla podpořit rozvoj neziskového sektoru a tím také občanské společnosti v naší zemi“, říká Tomáš Prouza.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář