CZ EN

Informace ke sporu Ministerstva financí a ÚAMK, a.s.

Ministerstvo financí podalo dne 12.11.2004 na ÚAMK, a.s. dle § 8, odst. 1 trestního řádu oznámení o podezření ze spáchání trestného činu. Důvodem byly závěry z kontroly, provedené u této společnosti ve dnech 9. a 10.11.2004, při které byl za kontrolované období od 1.11.2003 do 30.9.2004 zjištěn rozdíl mezi prodanými dálničními kupóny a na MF nahlášenými prodeji ve výši 83 267 100 Kč. Uvedený rozdíl ÚAMK, a.s., postupně dorovnávala dílčími splátkami až do 15.3.2005, kdy byla emise roku 2004 finančně vypořádána. Na podkladě závěrů z uvedené kontroly uplatnilo MF v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, úroky z prodlení ve výši 1 283 751,78 Kč. Jelikož ÚAMK, a.s., odmítl a stále odmítá jejich úhradu provést, neuzavřelo MF s touto společností příslušné Dodatky ke Komisionářské smlouvě na emise roku 2005 a 2006. Proto má od emise roku 2005 MF podepsány Dodatky na prodej dálničních kupónů pouze se dvěma distributory  - společnostmi Česká pošta, s.p., a ABA, a.s. Oba tyto subjekty po celou dobu prodeje dálničních kupónů odvádí finanční prostředky z tohoto prodeje ve správné výši a čase tak, jak ukládají  příslušné články Komisionářské smlouvy.

Dne 1.4.2005 zaslal příslušný útvar Policie ČR na MF vyrozumění, z kterého vyplývá, že předmětné trestní oznámení bylo uloženo. Z rozhodnutí Městského zastupitelství v Praze byl spisový materiál postoupen příslušnému policejnímu orgánu k došetření a do současné doby je ve věci konáno prověřování postupem dle ustanovení § 158 tr. řádu.

Dne 15.9.2005 podalo ÚAMK, a.s. na MF k Městskému soudu v Praze žalobu o určení neexistence právního vztahu. Jejím předmětem je zejména rozporný výklad příslušných článků, týkající se platebních podmínek uvedených v Dodatku ke Komisionářské smlouvě.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář