CZ EN

Zveřejnění zprávy „Tax Co-operation: Towards a Level Playing Field – 2006 Assessment by the Global Forum on Taxation“

Dne 29. května 2006 byla v rámci tzv. OECD Global Forum on Taxation publikována uvedená zpráva, která je tak k dispozici prostřednictvím „OECD Online Bookshop“ .

Publikování této zprávy je součástí úsilí OECD, jež již od roku 1996 podniká opatření, která mají za cíl čelit pokřivením, jež s sebou přináší škodlivá daňová soutěž (problematika daňových rájů, preferenčních daňových režimů). Některé daňové systémy jsou zaměřeny k tomu, aby přilákaly finanční a teritoriálně mobilní činnosti a formou škodlivé daňové soutěže ovlivnily obchodní vztahy a investování, a ve svých důsledcích  poškodily daňové základy zemí se „standardním“ daňovým přístupem. Aby bylo možné těžit z výhod daňové soutěže, musí být tato spravedlivá a transparentní. Projekt tedy není o rušení daňové soutěže, je třeba umožnit jednotlivým zemím, aby byly konkurenceschopné a současně, aby byly s to chránit integritu jejich daňových systémů.

Vycházeje z toho, že jde o multilaterální problém, má být cílem posílení mezinárodní spolupráce, a to především v oblasti výměny daňových informací, a s tím související dosažení toho, že budou existovat a budou se dodržovat nastavená „pravidla hry“.

Daná zpráva, která je výsledkem konkrétního posouzení právního a administrativního systému v 82 zemích světa, včetně České republiky, konstatuje, že v oblasti mezinárodní spolupráce, v oblasti výměny daňových informací a v oblasti transparentnosti jednotlivých režimů došlo k významnému pokroku, a to jak na straně členských států OECD, tak na straně států, které v OECD nejsou. Současně je evidentní, že ne všechny země naplňují stanovené standardy. Tyto země a jurisdikce je třeba dále podporovat v tom, aby dané standardy, které se dotýkají jak oblasti daňové, tak i např. oblasti účetnictví, dosáhly.

Z textu zprávy je zřejmé, že jednotlivé země pokračují v posilování vzájemné spolupráce v oblasti daní, že uvádějí do praxe mechanismy, které prohlubují  transparentnost a výměnu informací pro daňové účely.  Obsah zprávy jednoznačně ukazuje schopnost členských a nečlenských zemí OECD spolupracovat s cílem zabránit tomu, aby jejich finanční centra  byla zneužita pro nezákonné vyhýbání se daním a daňové úniky.

Česká republika, jako členský stát OECD, danou aktivitu podporuje a její zástupci se práce aktivně účastní. Dana Trezziová, náměstkyně ministra financí, k této aktivitě OECD sděluje: „Považuji za významné, že se podařilo nastavit standardy vzájemné spolupráce mezi zúčastněnými zeměmi a věřím, že zvýšená transparentnost a výměna informací mezi těmito zeměmi povede i k efektivnějšímu výběru daní v České Republice.“

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář