CZ EN

Ministerstvo financí posílilo tým finančních služeb

Tým finančních služeb, vedený náměstkem ministra Tomášem Prouzou, získal významnou posilu v oblasti legislativy kapitálového trhu. Na Ministerstvo financí nastupuje Jan Šovar, který dosud působil v Paříži jako expert Výboru evropských regulátorů cenných papírů (Committee of European Securities Regulators, CESR). V rámci CESRu se podílel na vytváření evropských pravidel v oblasti kapitálového trhu, na poskytování doporučení Evropské komisi a členským státům při přípravě a implementaci směrnic v oblasti kapitálového trhu. "Role CESRu je v oblasti evropské legislativy kapitálového trhu klíčová, neboť jeho doporučení výrazně ovlivňují směr i konečnou podobu této oblasti. Jsem nesmírně rád, že se nám jednoho z předních evropských odborníků v oblasti regulace kapitálového trhu podařilo získat právě ve chvíli, kdy se připravuje implementace klíčových směrnic v oblasti kapitálového trhu a velká revize finanční legislativy v souvislosti s integrací dozorů nad finančním trhem," vysvětluje Tomáš Prouza.

Zkušenosti z tuzemského kapitálového trhu Jan Šovar načerpal v průběhu svého působení na Komisi pro cenné papíry, nejprve v odboru obchodníků s cennými papíry a následně v odboru sankčních řízení. Hlavním úkolem nového experta bude záštita legislativních prací na transpozici evropských směrnic v oblasti kapitálového trhu do tuzemského právního řádu. "Cením si jeho rozhodnutí přijmout naši nabídku a věřím, že vzhledem k významu připravovaných legislativních změn v oblasti kapitálového trhu přispějí jeho zkušenosti k co nejefektivnějšímu nastavení nových pravidel důležitých pro další rozvoj českého kapitálového trhu a k posílení konkurenceschopnosti českých firem na evropském trhu," dodává Tomáš Prouza.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář