CZ EN

Novela zákona o kolektivním investování podepsána prezidentem republiky, připravuje se publikace ve Sbírce zákonů

Prezident republiky Václav Klaus minulý týden podepsal novelu zákona č.189/2004 Sb., o kolektivním investování a nyní se připravuje její publikace ve Sbírce zákonů. Novela reaguje na první zkušenosti s novou úpravou kolektivního investování z počátku roku 2004 a snaží se dále podpořit kolektivní investování. Nejdůležitější změnou je výrazné zjednodušení pravidel pro speciální fondy kolektivního investování, tj. fondy, které nejsou regulovány právem Evropských společenství.

"Celkově by nová úprava měla být ke kolektivnímu investování mnohem vstřícnější a měla by umožnit větší rozvoj investičních společností v České republice. Pro rozvoj české ekonomiky je důležité, aby investiční společnosti sídlily a své fondy zakládaly v ČR místo toho, aby využívaly zahraniční centra. Je také potřeba správně vyvážit účinnost dozoru a náklady na tento dozor, zejména pak administrativní zátěž dozorovaných společností," zdůrazňuje Tomáš Prouza, náměstek ministra financí.

Velký zájem investorů by měla vzbudit především nabídka nemovitostních fondů, u nichž nová úprava ruší minimální investiční limit a otevírá tak obchodování s podíly v těchto fondech i pro drobné investory. Nová úprava využívá zejména německých a rakouských zkušeností a odstraňuje překážky vzniku těchto v zahraničí velmi oblíbených fondů. "Zájem o investice do nemovitostí je stále vysoký a odstranění bariér by mělo vést k rychlému růstu této oblasti investic," říká Tomáš Prouza.

Novela dále umožňuje vznik zcela nového druhu fondu, který bude moci shromažďovat peněžní prostředky pouze od omezeného okruhu osob - fondu kvalifikovaných investorů. Tento speciální fond bude podléhat nižšímu stupni regulace a jeho investiční politiku bude upravovat pouze statut fondu. Fondy kvalifikovaných investorů jsou určeny pouze vybraným právnickým a fyzickým osobám, které mají s investováním zkušenosti a budou schopny posoudit vhodnost investice. Maximální počet investorů v jednom fondu bude omezen na nejvýše 100, neboť tyto fondy nebudou určeny k distribuci drobným investorům. "Zájem klientů i investičních společností naznačuje, že po těchto speciálních fondech bude velká poptávka a vedle nemovitostních fondů budou druhým významným impulsem pro růst českých investičních společností," připomíná Tomáš Prouza.

Podle nové kvalifikace bude tedy zákon o kolektivním investování umožňovat vznik čtyř druhů speciálních fondů: fondu kvalifikovaných investorů, fondu cenných papírů, fondu fondů a fondu nemovitostí.

Významnou pomocí při přípravě zákona byla úzká spolupráce s Komisí pro cenné papíry, Asociací fondů a asset managementu a Českou bankovní asociací. "Novela přináší také prostor pro zefektivnění dozoru České národní banky (která od 1. dubna 2006 převzala agendu dozoru nad fondy kolektivního investování po Komisi pro cenné papíry) a snížení regulatorních nákladů u řady dozorovaných subjektů, zejména při nabídce fondů kvalifikovaných investorů," uzavírá Tomáš Prouza.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.