CZ EN

Výsledky kontrolní akce zaměřené na problematiku vybírání bakšišného ze strany cestovních kanceláří

Na základě četných stížností zasílaných klienty cestovních kanceláří na Ministerstvo financí proběhla v období od února 2005 do února 2006 na území celé České republiky kontrolní akce zaměřená na problematiku vybírání bakšišného (spropitného) ze strany cestovních kanceláří, které organizují nebo zprostředkovávají zájezdy do Egypta či obdobných destinací.

V průběhu akce bylo provedeno cca 30 daňových kontrol dle § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a cca 720 místních šetření dle zmíněného zákona.

Po kontrolách, které provedly finanční úřady u cestovních kanceláří, došlo u většiny cestovních kanceláří ke změně způsobu vybírání bakšišného. K tomuto kroku přispěla též medializace celé kauzy ve sdělovacích prostředcích v létě roku 2005.

V současné době je z katalogů cestovních kanceláří, které pořádají zájezdy do Egypta, patrné, že některé cestovní kanceláře mají zahrnuto bakšišné již v ceně zájezdu, a to v základní ceně zájezdu nebo jako tzv. povinný příplatek, přičemž toto bakšišné je placeno v českých korunách. Jiné cestovní kanceláře ve svých katalozích placení bakšišného doporučují, případně uvádějí, že placení bakšišného je dobrovolné. Pouze v ojedinělých případech je placení bakšišného povinné a je nadále vybíráno zahraničním partnerem české cestovní kanceláře. Pokud je však bakšišné vybíráno, je zákazníkům předáván doklad, kde je uveden název zahraniční cestovní kanceláře a částka bakšišného.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář