CZ EN

Informace Finančně analytického útvaru MF k obchodu realizovanému společností Galileo Real k.s.

Finančně analytický útvar (FAU) byl zřízen za účelem boje proti praní špinavých peněz, tedy prostředků pocházejících z trestné činnosti. Princip jeho činnosti spočívá v tom, že zejména  banky (povinné osoby) oznamují tomuto útvaru podezřelé obchody. Kritéria podezřelosti obchodu jsou dána zákonem č.61/1996 Sb.

Banky mají mj. ze zákona povinnost - pokud hrozí nebezpečí, že bezodkladným splněním příkazu klienta by mohlo být zmařeno, nebo podstatně ztíženo zajištění výnosů z trestné činnosti - takovýto příkaz neprovést. Věc v tomto případě musí bezodkladně oznámit FAU.

Tato situace ale v daném případě nenastala. Prostředky, o které se jednalo, měly legální původ, neboť pocházely z prodeje akcií. Komerční banka však vzhledem k vysoké částce a přesunu peněz do zahraničí neobvyklou transakci včas a řádně nahlásila. Je zcela zřejmé, že se od počátku nejednalo o podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti, která je jednou z podmínek pro šetření obchodu, resp. i jeho pozastavení.

Ve věci oznamovaného obchodu tedy nedošlo k selhání ani ze strany FAU ani ze strany banky.

Dne 28. dubna 2006 FAU obdržel od ČKA k tomuto případu závažné a doplňující informace, na základě kterých pak tento útvar podal dne 2. května 2006 trestní oznámení.

Pro doplnění dále uvádíme, že počátkem měsíce dubna 2006 byly informace, které měl FAU v této záležitosti k dispozici, předány na základě písemné žádosti orgánům činným v trestním řízení.

Při analýze předmětného obchodu FAU striktně vycházel z příslušných ustanovení zákona č.61/96 Sb. v platném znění. Týkalo se to i povinnosti mlčenlivosti vůči třetím subjektům, tedy i těm, které jsou předmětem šetření  nebo mohou být na tyto subjekty napojeny.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.