CZ EN

Národní koordinační skupina připraví varianty zavedení eura v ČR

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR (NKS) se na svém dnešním druhém zasedání zabývala zejména přípravou rozhodnutí o variantě zavedení eura v ČR, o kterém bude Vláda ČR podle schváleného harmonogramu jednat na konci srpna. Země EU, které plánují přijetí eura v nejbližších letech, volí variantu tzv. velkého třesku, tedy zavedení hotovostního i bezhotovostního eura k jednomu dni. „Tato varianta je nejrychlejší a měla by mít i nejnižší náklady. Připravovaný materiál popíše přínosy i náklady všech tří variant tak, aby mohla vláda vybrat způsob zavedení eura, který bude nejefektivnější,“ říká Tomáš Prouza, národní koordinátor zavedení eura v ČR.

NKS rovněž projednala dosavadní činnost a plány jednotlivých pracovních skupin. „Pracovní skupiny začínají definovat otázky, na které bude zapotřebí při zavádění eura odpovědět, a připravují základní principy přechodu v jednotlivých oblastech,“ dodává Tomáš Prouza.

Pro přijetí eura v ČR, které vyplývá z našeho členství v Evropské unii, je důležité plnění maastrichtských kritérií stejně jako připravenost české ekonomiky na vstup do eurozóny.  Podle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem činil v roce 2005 vládní deficit ČR 76,7 mld. Kč, tj. 2,6 % HDP a vládní dluh 901,3 mld. Kč, tedy 30,5 % HDP. Deficit je tak nižší než 3% limit a dluh nedosahuje ani poloviny průměru výše dluhu zemí Evropské unie. "Připravenost české ekonomiky a její sladěnost s eurozónou každý rok hodnotí materiál České národní banky, Ministerstva financí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Letos bude doplněn také o sektorové analýzy dopadů přijetí eura v průmyslu a obchodu, v zemědělství a v sociálním systému," doplňuje Tomáš Prouza.

Hlavním úkolem NKS v tomto roce je příprava komunikační strategie a Národního plánu zavedení eura v ČR. „Hlavním cílem národní koordinační skupiny je připravit zavedení eura tak, abychom minimalizovali rizika a změnu nastavit tak, aby náklady pro veřejný i soukromý sektor byly co nejnižší,“ říká Tomáš Prouza.

Složení Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR

 • Ministerstvo financí ČR 
 • Česká národní banka
 • Ministerstvo informatiky ČR
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Ministerstvo spravedlnosti ČR
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Pracovní skupiny Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR

 1. Pracovní skupina pro komunikaci
 2. Pracovní skupina pro finanční sektor
 3. Pracovní skupina pro veřejné finance a veřejnou správu
 4. Pracovní skupina pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele
 5. Pracovní skupina pro informatiku a statistiku
 6. Pracovní skupina pro legislativu

O Národní koordinační skupině pro zavedení eura v ČR

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR je meziresortní koordinační skupinou v gesci Ministerstva financí ČR. Jejími hlavními úkoly je příprava Národního plánu zavedení eura v ČR, příprava komunikační strategie a koordinace celého procesu zavádění eura v Česku.

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR v gesci Ministerstva financí ČR byla zřízena usnesením vlády č. 1510 ze dne 23. listopadu 2005, kterým Vláda ČR schválila institucionální zajištění přijetí eura v ČR. Předsedou koordinační skupiny a národním koordinátorem zavedení eura v ČR byl jmenován náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář