CZ EN

Společného zdanění manželů využilo asi 350 tisíc párů

Do úterý 2. května 2006 měly finanční úřady vrátit asi 350 tisícům párům s dětmi, které využily v rámci daňového přiznání instituty snižující daňové zatížení, jako je daňové zvýhodnění na děti a zejména pak společné zdanění manželů, do jejich rodinného rozpočtu přeplatky na dani v odhadované výši 4 mld. Kč.

Učinily tak v případě, že  žadatelé neměli nedoplatky na jiné dani u svého finančního úřadu, nebo požadavek na úhradu nedoplatku neuplatnil jiný finanční úřad.

I přes extrémně zvýšenou administrativní náročnost související se zpracováním více než 1,3 milionů přiznání během jediného měsíce byla uspokojena většina žadatelů, kteří měli údaje v podaných přiznáních v pořádku. K dnešnímu datu byl tak 320 tis. poplatníkům  tj. 92% z celkového počtu 350 tis. vrácen přeplatek na dani z příjmů fyzických osob ve výši 4,8 mld. Kč na dani. U zbývajícího počtu asi 8% žadatelů o vrácení přeplatku shledal příslušný finanční úřad nedostatky, pro které může být lhůta pro vrácení přeplatku prodloužena na nezbytně nutnou dobu za účelem jejich odstranění. Zjištěné nedostatky nebyly zásadní. Jednalo se pouze o souhrn drobnějších chyb v postupu výpočtu daně nebo chyb formálního charakteru např. nevyplnění adresy, absence podpisu apod. Příslušný finanční úřad vyzval podle §21 a §43 zákona o správě daní a poplatků poplatníka odstranění zjištěných nedostatků. A proto je nutné upozornit, že v této fázi  průběh daňového řízení a zvláště jeho úspěšné ukončení záleží v plné míře na spolupráci poplatníka s příslušným finančním úřadem.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.