CZ EN

Evropská komise poukazuje na tržní bariéry v oblasti platebních karet

Evropská komise minulý týden publikovala předběžnou zprávu o situaci v oblasti platebních karet. "Materiál je výsledkem nedávného průzkumu trhu a tvoří úvodní část průzkumu celého retailového bankovnictví EU. Cílem šetření je analyzovat podmínky, za kterých jsou různé retailové bankovní služby na trhu EU poskytovány, a navrhnout opatření posilující konkurenci finančních institucí," vysvětluje náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Komise ještě do konce tohoto roku vydá závěrečnou zprávu za celou oblast retailového bankovnictví a navrhne v ní další kroky, které by měly prospět spotřebitelům.

Zpráva k platebním kartám poukazuje na řadu omezení vstupu na tento trh  strukturálního, technického i legislativního charakteru. Studie uvádí, že ačkoli jsou platební karty vydávány velkým množstvím bankovních i nebankovních institucí, vypořádací systémy těchto plateb jsou velmi koncentrované až monopolistické. Při zúčtování je požadováno velké množství poplatků, které jsou mezi jednotlivými státy nesrovnatelné. Například v roce 2004 byly rozdíly v merchant fee (poplatky placené firmou z platby zákazníka) až 1 500 %. "Poplatky placené obchodníkem zvyšují celkové náklady a navyšují tak konečnou cenu pro zákazníka. Posílení konkurence je proto jedinou cestou k narovnání trhu a snížení cen za tyto služby," připomíná náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Efektivní a konkurenceschopné platební systémy i platební služby v celé EU jsou také důležitým předpokladem připravovaného jednotného platebního euro prostoru, tzv. Single Euro Payment Area, který má od roku 2010 přispět k zjednodušení a zrychlení plateb v rámci eurozóny.

Evropská komise vyzývá odbornou i laickou veřejnost k zaslání připomínek k tomuto materiálu do 21. června 2006. Všechny potřebné informace včetně textu zprávy:

Ministerstvo financí v této souvislosti připomíná, že v zájmu uplatnění co nejširší diskuse byla zřízena speciální emailová schránka MF spotrebitele@mfcr.cz, kam je možno zasílat jakékoli podněty, připomínky, náměty na zlepšení či osobní zkušenosti z fungováním všech oblastí finančního trhu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář