CZ EN

Expertní skupina pracuje na návrhu moderního systému zdanění příjmů a majetku

Expertní skupina jmenovaná počátkem tohoto roku ministrem financí Bohuslavem Sobotkou v současné době pracuje na návrhu optimálního moderního systému zdanění příjmů a majetku. Jedním ze skupinou vytvořených pracovních týmů (ve složení Mgr. Petr Pelech, Doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. a Ing. Dana Trezziová, náměstkyně ministra financí) je diskutován mimo jiné i návrh umožnit uplatnění daňově odečitatelných výdajů i v kategorii příjmů ze závislé činnosti.

Iniciativa návrhu vzešla jednak ze skutečnosti, že obdobnou možnost mají poplatníci daně z příjmů ze závislé činnosti ve většině ostatních států Evropské unie, dále pak též z uplatněných připomínek odbornou i širokou veřejností i nezávislými odborníky, kteří jsou členy expertní skupiny.

Myšlenka umožnit uplatnění výdajů vychází v teoretické rovině z uplatnění zásady spravedlivého zdanění osob vykonávajících na základě pracovní smlouvy, nebo jako osoby samostatně výdělečně činné z ekonomického hlediska stejné nebo obdobné činnosti, které by tedy měly nést obdobné daňové zatížení.

Členové pracovního týmu konstatovali, že pouze v několika zemích EU nelze daňově uplatnit specifické či paušalizované výdaje související se zaměstnáním. Myšlenka umožnit zaměstnancům snížení základu daně o náklady vynaložené v souvislosti se zaměstnáním a to i možným paušálním odpočtem ve výši například 10% ze zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti je předmětem další diskuze expertní skupiny. Práce expertní skupiny by měla být ukončena v červenci 2006.

Stát

Výdaje související se zaměstnáním

Dopravné

Uplatnění výdajů v souvislosti s příjmy ze závislé činnosti v některých státech EU
Belgie Paušál1 dopravné jen nad určitý počet km
Řecko Paušál  
Německo Paušál  
Lucembursko Paušál  
Dánsko prokázané nad limit diferencovaný paušál - jen nad 24 km
Finsko relativní paušál s absolutním limitem Paušál
Francie Prokázané2  
Irsko prokázané -částečně  
Nizozemí prokázané s minimem a maximem jen delší vzdálenosti
Rakousko některé prokázané Paušál3
Švédsko jen některé a do limitu  
Velká Británie prokázané - hlavně dělnické profese  
Maďarsko 10 % ze mzdy s absolutním maximem  
Polsko   limit dle počtu a místa pracoviště

 

Pramen: OECD

1 U některých zaměstnanců (manažeři) je výše dodatečně uplatnitelných výdajů funkcí příjmu.
2 Výše uplatnitelných výdajů je funkcí příjmu.
3 Podle počtu kilometrů a dostupnosti veřejné dopravy.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář