CZ EN

TOP 20 – 1. místopředseda vlády a ministr financí ocenil firmy, které v loňském roce nejvíce přispěly na daních do státního rozpočtu

Podobně jako v předchozích letech, tak i v letošním roce, uspořádalo Ministerstvo financí setkání se zástupci právnických osob, které největší měrou přispěly do státního rozpočtu na dani z příjmů právnických osob.

V průběhu slavnostního večera, který se konal 20. dubna 2006 v prostorách Břevnovského kláštera, převzali zástupci 20 právnických osob z rukou Mgr. Bohuslava Sobotky, 1.místopředsedy vlády a ministra financí, Ing. Dany Trezziové, náměstkyně ministra financí, JUDr.Ing. Roberta Szurmana, náměstka ministra průmyslu a obchodu a Ing. Jana Knížka, vrchního ředitele Ústředního finančního a daňového ředitelství, ocenění a poděkování za příkladné plnění daňových povinností v roce 2005.

Výběr právnických osob byl proveden na základě výše plateb provedených v průběhu roku 2005 na účet daně z příjmů právnických osob (bez vlivu daně provedené srážkou). V tomto výběru jsou zahrnuty firmy, které uhradily na účet daně z příjmů právnických osob více než 150 mil. Kč. Zveřejňovaný přehled je sestaven v sestupném pořadí podle objemu uhrazených plateb na  dani z příjmů právnických osob, konkrétní částky však uváděny nejsou. V přehledu nejsou uvedeny daňové subjekty, které nereagovaly na žádost ministerstva financí o zproštění mlčenlivosti za tímto účelem a daňové subjekty, které vyslovily nesouhlas se svým zveřejněním.


Pořadí IČO Zkratka obchodního jména Sídlo
1 45317054 Komerční banka, a.s. Praha 1
2 45274649 ČEZ, a.s. Praha 4
3 45244782 Česká spořitelna, a.s. Praha 4
4 45193258 Mittal Steel Ostrava a.s. Ostrava, Kunčice
5 2593 OKD, a.s. Ostrava
6 64949681 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4
7 1350 Československá obchodní banka, a.s. Praha 1
8 15268306 Eurotel Praha, spol. s r.o. Praha 4
9 26460815 RWE Transgas, a.s. Praha 10
10 45272956 Česká pojišťovna a.s. Praha 1
11 177041 ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav
12   X*  
13 45357366 Plzeňský Prazdroj, a.s. Plzeň
14 25702556 ČEPS, a.s. Praha 10
15 14803534 Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora
16 60193336 ČESKÝ TELECOM, a.s. Praha 3
17 62413376 Letiště Praha, s.p. Praha 6
18 47452820 Pojišťovna České spořitelny, a.s. Pardubice
19   X*  
20   X*  
21 64948242 HVB Bank Czech Republic a.s. Praha 1
22 26450691 MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Praha 5
23 49240030 Zentiva, a.s. Praha 10


* Daňový subjekt doposud nezprostil MF mlčenlivost

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář