CZ EN

O společné zdanění manželů projevilo zájem více než 350 tisíc rodin

Ministerstvo financí eviduje k 31. březnu 2006 1,95 milionů podaných daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2005. Oproti stejnému období loňského roku je  zaznamenán nárůst o zhruba 460 tis. nově podaných přiznání, tj. asi o 31%.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou v zákoně o daních z příjmů zapracovány opatření k daňovému  zvýhodnění rodin s dětmi, bylo pro velký počet poplatníků  výhodné využít v rámci daňového přiznání některé tyto instituty snižující daňové zatížení jako je daňové zvýhodnění na děti a zejména pak společné zdanění manželů, které využilo přibližně 700 tis. poplatníků, to je asi 350 tisíc  párů s dětmi. S tím také souvisí zvýšený  počet žádostí o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob podaných správci daně. 

„To, že možnost společného zdanění v letošním roce využije více než 350 tisíc pracujících rodin s dětmi mne velmi potěšilo. Pokládám totiž za důležitý fakt, že se po celé řadě našich legislativních úprav ve prospěch rodin s dětmi konečně v České republice vyplatí založit rodinu a mít děti, a to také z daňového hlediska. Stejně důležité je, že tato podpora míří ve prospěch pracujících rodin s dětmi, tedy tam, kde alespoň jeden z rodičů pracuje“, uvedl ministr financí Bohuslav Sobotka.

Finanční úřady vědomy si toho, že se v mnoha případech jedná o nízkopříjmové rodiny s dětmi, budou i přes extrémně zvýšenou administrativní náročnost související s nutností zpracovat více než 1 milion přiznání během měsíce dubna postupovat tak, aby byl přeplatek na dani vrácen v zákonné lhůtě tzn. do 2. května tohoto roku. Pro informaci lze uvést, že příslušný finanční úřad žádosti o vrácení přeplatku vyhoví pouze v případě, že žadatel nebude mít nedoplatek na jiné dani u svého finančního úřadu, nebo požadavek na úhradu nedoplatku neuplatnil jiný finanční úřad. V případě pochybností souvisejících se správností výpočtu výše daňové povinnosti poplatníkem, může být lhůta pro vrácení přeplatku na dani prodloužena na nezbytně nutnou dobu za účelem jejich odstranění. Je třeba zdůraznit, že daňová správa při vracení přeplatků vystupuje v roli správce státních peněz a je povinna vynakládat prostředky státu s péčí řádného hospodáře a proto je zodpovědná i za to, že vratitelné přeplatky budou vráceny pouze těm poplatníkům, kteří na ně mají nárok.

Na základě předběžných údajů Ministerstvo financí odhaduje, že na dani z příjmů fyzických osob bude poplatníkům z důvodu uplatnění společného zdanění manželů vráceno přibližně 4 mld. Kč.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář