CZ EN

Zdanění příjmů rodin s dětmi v roce 2005 výrazně pokleslo

OECD každoročně zveřejňuje mezinárodní statistiku Taxing Wages (Zdanění mezd), ve které srovnává zdanění mezd a poskytování některých sociálních dávek pro zaměstnance. Na modelových situacích (pro několik typových domácností, které se mezi sebou liší jak velikostí příjmů tak strukturou domácností (výděleční/nevýděleční rodiče; počty dětí) se v této publikaci vypočítá, jak velkou část nákladů práce (mzdy a pojistné placené zaměstnavatelem) vláda odebírá ve formě daní a pojistného. Dále jsou do výpočtu zahrnovány i údaje o obdržených sociálních peněžních dávkách, což umožňuje zjistit tzv. čistou pozici domácností po zaplacení daní a obdržení peněžních dávek.

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ

Rychlý růst nominálních mezd (situace ČR) působí v systému, kdy nejsou valorizována pásma progresivních osobních důchodových daní tak, že se příjmy poplatníků posouvají do vyšších daňových pásem a tím dochází samovolně k růstu jejich daňového zatížení. Vzhledem k tomu, že v několika posledních letech valorizace pásem daně z příjmu fyzických osob (DPFO) v ČR neproběhla, došlo v letech 2000 - 2005 k mírnému nárůstu podílu DPFO a pojistného na celkových mzdových nákladech na zaměstnance. Toto je hlavní důvod růstu sazby uváděné ve zprávě OECD pro osamělého zaměstnance s příjmem ve výši 100 % průměrné mzdy.

U osamělého zaměstnance s příjmem do 67 % průměrné mzdy navíc v určitých případech může hrát roli i postupná reforma (zpřísnění) sociálních dávek, protože ukazatel publikovaný OECD poměřuje podíl DPFO + pojistného mínus dávek vyplacených zaměstnanci k celkovým nákladům zaměstnavatele na pracovní sílu.
U rodin s dětmi se již v roce 2005 projevil vliv provedených opatření u DPFO a ukazatel vykazovaný OECD výrazně poklesl (podrobněji viz dále).

KONKRÉTNÍ PŘÍPADY

Čistá pozice u osamělého zaměstnance s příjmem na úrovni 100 % průměrné mzdy je od roku 2000 v podstatě stabilizována - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a celkové pojistné mínus obdržené dávky v tomto případě činí z celkových mzdových nákladů v roce 2005 43,8 %.

Tabulka 1:
Čistá pozice osamělého zaměstnance s příjmem na 100% průměrné mzdy jako % celkových nákladů zaměstnavatele

2000 2001 2002 2003 2004 2005
ČR 42,7 42,6 42,9 43,2 43,5 43,8
OECD 37,9 37,5 37,5 37,2 37,4 37,3
EU-15 43,7 43,1 42,7 42,5 42,8 42,5

 

V důsledku opatření prováděných v posledních letech, která preferovala spíše rodiny s dětmi a nevalorizovala daňová pásma, se čistá pozice osamělých zaměstnanců s průměrnou mzdou mírně zhoršila a v roce 2005 je míra jeho zdanění po započtení obdržených soc. dávek devátá nejvyšší v zemích OECD. Po zohlednění daňových změn pro rok 2006 dojde k poklesu ukazatele o 1,6 procentního bodu.

U osamělého zaměstnance s příjmem na 67 % průměrné mzdy je čistá od roku 2000 pozice rovněž v podstatě stabilní- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a celkové pojistné mínus obdržené dávky v tomto případě činí z celkových mzdových nákladů v roce 2005 42,1 %.

Tabulka 2:
Čistá pozice osamělého zaměstnance s příjmem na 67% průměrné mzdy jako % celkových nákladů zaměstnavatele

2000 2001 2002 2003 2004 2005
ČR 41,4 41,3 41,5 41,7 41,9 42,1
OECD 34,4 34,1 34,2 33,8 33,9 33,7
EU-15 39,4 38,6 38,3 37,8 38,1 38

 

V roce 2006 v důsledku změny sazby DPFO a rozšíření nejnižšího pásma dojde ke zlepšení ukazatele (o 2,6 procentního bodu). Na druhou stranu budou reformy dávkových systémů, které postupně probíhají, působit pro některé případy na zvýšení tohoto ukazatele. V roce 2005 je míra zdanění tohoto zaměstnance po započtení obdržených soc. dávek šestá nejvyšší v zemích OECD.

Čistá pozice domácnosti se dvěma dětmi, kdy jen jeden rodič je výdělečně činný a jeho výdělek dosahuje 100 % průměrného příjmu, se meziročně výrazně snížila.

Tabulka 3:
Čistá pozice domácnosti s jedním výdělečně činným rodičem (100% průměrného příjmu) a dvěma dětmi jako % celkových nákladů zaměstnavatele

2000 2001 2002 2003 2004 2005
ČR 22,7 24,5 24,5 27,1 29 27,1
OECD 28,4 28 28,2 27,9 28,1 27,7
EU-15 33,2 32,5 32,4 32 32,5 31,9

 

V důsledku opatření prováděných v posledních letech se čistá pozice této domácnosti v posledním roce výrazně zlepšila (pokles sazby o 1,9 %, tj. čtvrtý největší pokles v OECD (po Belgii, Novém Zélandu a Slovensku)). V roce 2006 dojde k dalšímu podstatnému snížení ukazatele o 3,3 procentní body v důsledku prováděných úprav DPFO. V roce 2005 byla ČR v tomto ukazateli na 13. místě v OECD a oproti roku 2004 si polepšila o 3 místa (posun z 16 místa na 13).

 


Pramen pro tabulky 1-3: OECD, Taxing Wages, 2006.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.