CZ EN

Ministři financí a zdravotnictví se dohodli se zástupci Grémia majitelů lékáren a provozovatelů lékáren na způsobu zavedení degresivní obchodní přirážky u léčiv

Na dnešním jednání, které se uskutečnilo na Ministerstvu financí, se ministři financí a zdravotnictví dohodli se zástupci Grémia majitelů lékáren a provozovatelů lékáren na tom, že od 1. srpna 2006 bude na léčiva zavedena degresivní obchodní přirážka.

Tato přirážka se bude skládat ze sedmi pásem s tím, že 1.pásmo nejlevnějších léků (0-150 Kč) bude zatíženo sazbou marže 33% a pásmo nejdražších léků (nad 5000 Kč) bude zatíženo sazbou marže 10%.

Příslušný cenový výměr vydá ministr financí po projednání v orgánech tripartity do konce měsíce dubna 2006.

Návrh sazeb marží

 

Sazba

Pásmo

33% 0 – 150 Kč
32% 150 – 300 Kč
28% 300 – 500 Kč
25% 500 – 1000 Kč
22% 1000 – 2500 Kč
18% 2500 – 5000 Kč
10% nad 5000 Kč

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář