CZ EN

Bezbariérová přístupnost internetových stránek české daňové správy

Nové internetové stránky české daňové správy (ČDS), které byly spuštěny dne 6. února 2006, splňují požadavky na bezbariérovou přístupnost.

Jedním z cílů, které si česká daňová správa stanovila, bylo zpřístupnění svých internetových stránek co nejširšímu segmentu daňové veřejnosti. To vyžadovalo, aby nové internetové stránky splnily vysoké nároky na bezbariérovou přístupnost a funkčnost v souladu se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy včetně jeho novely.

Audit provedený společností H1.cz s.r.o.potvrdil, že internetové stránky české daňové správy splňují požadavky pro bezbariérovou přístupnost a odpovídají Pravidlům tvorby přístupného webu dle novely zákona o informačních systémech veřejné správy. Česká daňová správa tak udělala další krok ke snadnějšímu přístupu k informacím z daňové oblasti. V současné době se internetové stránky české daňové správy řadí mezi nejnavštěvovanější internetové stránky ve státní správě. Pro veřejnost jsou internetové stránky ČDS dostupné na webové adrese http://cds.mfcr.cz nebo prostřednictvím internetových stránek MF www.mfcr.cz v sekci „Daně a cla“.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář