CZ EN

Počet elektronických daňových podání každým rokem roste

Zpracování elektronických podání daňových přiznání MF zahájilo v roce 2002. V roce zveřejnění aplikace bylo uskutečněno pouze 311 podání. V roce 2003 bylo elektronicky podáno 7 018 přiznání k dani. Celkový počet elektronicky uskutečněných podání ke dni 22.3.2006 je 100 182. Z toho je největší počet 61 222 podání daňových přiznání k DPH. V současném období je denní nárůst podání v počtu cca 200 podání.

Z přiložené tabulky a grafu vyplývá vysoký meziroční nárůst elektronických podání, přičemž počty podání opatřených zaručeným elektronickým podpisem téměř pětinásobně převyšují podání bez zaručeného elektronického podpisu. Meziroční nárůst elektronického podání v roce 2004 byl z 20 205 na 48 978 podání v roce 2005, tj. meziroční nárůst na 142 %. U podání se zaručeným elektronickým podpisem byl meziroční nárůst dokonce 163 %.

Od počátku roku 2006 do 22.3.2006 bylo přijato celkem 23 670 podání z toho opatřených zaručeným elektronickým podpisem 18 848 a neopatřených zaručeným elektronickým podpisem 4 822 podání.

Tabulka

2004 2005 1.1.-22.3.2006
Daň z nemovitostí ZAREP 396 770 703 1 773 579 1 547
Ost 374 1 070 968
Daň z přidané hodnoty ZAREP 10 160 13 521 26 965 31 707 9 398 10 615
Ost 3 361 4 742 1 217
Souhrnné hlášení VIES ZAREP 291 412 1 410 1 735 622 729
Ost 121 325 107
Daň silniční ZAREP 899 1 800 2 185 3 262 4 647 6 260
Ost 901 1 077 1 613
Daň z příjmů FO ZAREP 172 193 1 495 2 504 171 824
Ost 21 1 009 653
Daň z příjmů PO ZAREP 182 206 1 243 1 503 88 134
Ost 24 260 46
Oznámení dle § 34 zákona o správě daní a poplatků ZAREP 4 17 83 109 78 118
Ost 13 26 40
Daň z příjmu ze závislé činnosti ZAREP 0 0 0 0 861 958
Ost 0 0 0 0 97
Hlášení platebního zprostředkovatele ZAREP 0 0 39 120
Ost 0 0 0 0 81
Obecná podání ZAREP 3 286 3 286 6 385 6 385 2 365 2 365
Ost 0 0 0
Celkem ZAREP 15 390 20 205 40 469 48 978 18 848 23 670
Ost 4 815 8 509 4 822

 

 

Graf

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář