CZ EN

Arbitři zamítli jeden argument Saluky proti České republice, v druhé oblasti ji podpořili, ale o případné finanční kompenzaci se teprve bude rozhodovat

První z dlouho očekávaných rozhodčích nálezů v mezinárodní arbitráži mezi Českou republikou a společností Saluka Investments patřící do skupiny Nomura byl dnes zveřejněn.

Rozhodčí tribunál zamítl svým výrokem argument Saluky, podle nějž Česká republika vyvlastnila investici Saluky. Přestože rozhodci uznali druhý argument protistrany o tom, že IPB byla diskriminována tím, že ji Česká republika neposkytla obdobnou podporu jako ostatním velkým českým bankám, nepřisoudili ji zatím žádnou finanční kompenzaci. O té se bude rozhodovat v další fázi řízení.

„Dnešní rozhodnutí je nepochybně zklamáním, protože neodpovídá úsilí, které český stát vynaložil nejen na řešení kauzy IPB, ale také při vysvětlování veškerých souvislostí celého případu,“ uvedl v reakci na rozhodnutí arbitrů ministr financí Bohuslav Sobotka.

Stále probíhá ještě druhá (Curyšská) arbitráž, ve které Česká republika žaluje přímo Nomuru o náhradu nákladů vynaložených na odvracení ekonomické krize hrozící v důsledku pádu IPB. Žalovaná částka je přitom podstatně vyšší než částka, kterou po České republice požaduje Saluka v tomto rozhodčím řízení.

Současná i předchozí vláda se snažila negativnímu výsledku arbitráže předejít nejen právními kroky, ale také intenzivním jednáním se skupinou Nomura o smírném ukončení sporu. Schůzek se uskutečnilo celkem dvacet, a to za účasti nejen ministerstva financí, ale také ministerstva zahraničních věcí, úřadu vlády a České národní banky. Původní představa o konečném řešení, které by se obešlo bez účasti ČSOB, se ukázala jako nereálná, protože znamenala potenciální závazek pro český stát uhradit až desítky miliard korun z dalších souvisejících soudních sporů kolem případu „české pivo“. ČSOB však podmiňovala svoji účast na jednání o smíru úplným vyřešením složitých vztahů mezi ČSOB a ČKA, které souvisejí s tzv. „problematickými“ pohledávkami po zkrachovalé IPB.
 
Přesto nelze ani v současnosti vyloučit, že po změně stanovisek jednotlivých stran bude se skupinou Nomura uzavřen smír, který vyřeší obě arbitráže. 

Tato první  (tzv. Londýnská) arbitráž mezi Českou republikou a Salukou ze skupiny Nomura byla vedena od roku 2001 podle pravidel UNCITRAL a vycházela z dvoustranné mezistátní dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Holandskem. V rozhodčím řízení se Saluka domáhala náhrady škody ve výši 40 mld. Kč za údajné zmaření své investice v IPB, na kterou byla uvalena rozhodnutím kabinetu Miloše Zemana v červnu 2000 nucená správa. Druhá (tzv. Curyšská) arbitráž byla zahájena v roce 2002 a Česká republika v ní žaluje Nomuru Europe kvůli porušení jejích závazků při privatizaci IPB až o 263 miliard korun.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář