CZ EN

Vývoj a současný stav registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí

Ministerstvo financí zaregistrovalo od 1. ledna 2005, kdy nabyl účinnosti zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, k datu 8.března 2006 celkem 40 203 osob, přičemž 38 478 (95,7 %) fyzických osob a  1725 (4,3  %) právnických osob.

"Naplnil se původní předpoklad, že počet prodejců pojištění se bude pohybovat mezi 35 až 40 tisíci. Ministerstvo financí zaznamenává značný pohyb osob registrovaných v pozicích podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů, kdy dochází ke změně registrovaných skutečností, nejčastěji k rozšiřování jejich činnosti ve smyslu spolupráce s více pojišťovnami, pojišťovacími agenty nebo pojišťovacími makléři," říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Z pohledu nárůstu počtu registrovaných osob lze vysledovat typické odkládání plnění povinností až na konec zákonem stanovené lhůty. "V mnoha případech byly žádosti neúplné a vykazovaly řadu nedostatků. To vede k prodlužování vyřízení registrace nad zákonem stanovené dva měsíce. Úplné žádosti jsou přitom vyřizovány obvykle do pěti týdnů," upozorňuje Tomáš Prouza.

Z celkového vývoje registrace je zřejmé, že nejvyšší počet žádostí Ministerstvo financí obdrželo ke konci termínu pro registraci zprostředkovatelů působících před 1. lednem 2005.

ISPOZ plní směrem k veřejnosti dvě základní funkce:

  • Informační systém pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí je realizován na základě zákona č. 38/2004 Sb.,  o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí ve znění pozdějších úprav.
  • Podporu registrace pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.
  • Zveřejnění údajů z registru v rozsahu daném zákonem.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář