CZ EN

Nové veřejné zakázky Ministerstva financí urychlí obnovu krajiny poškozené uhelnou těžbou

Ministerstvo financí, do jehož gesce přešla po 1.1.2006 agenda řešení ekologických škod bývalého Fondu národního majetku České republiky, v letošním roce podstatně posílí zadávání veřejných zakázek s cílem zahlazovat poškození krajiny v oblastech s dřívější intenzivní uhelnou těžbou. Drtivá většina těchto prací bude realizována v rámci ekologických projektů schvalovaných meziresortními komisemi, jež byly ustaveny vládou k řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje a ke zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu.

V Ústeckém a Karlovarském kraji bývalý FNM ČR v roce 2005 vyhlásil 18 jednotlivých zakázek souvisejících s projekty revitalizace krajiny po uhelné těžbě, v celkovém objemu 71 mil. Kč. Z toho šest velkých veřejných zakázek, probíhajících na několika lokalitách severozápadních Čech, v současné době již vstoupilo do realizační fáze a započaly konkrétní práce v terénu. V letošním roce Ministerstvo financí vyhlásí pro oblast Ústeckého a Karlovarského kraje dalších 26 veřejných zakázek, v předpokládaném finančním objemu více než 2 mld. Kč. Typicky půjde o velkokapacitní zemní práce, včetně úprav  řady starých těžebních hald, jam a dolů, tvorby umělých nádrží, likvidace starých těžebních instalací a obnovy infrastruktury a vegetačního pokryvu v oblastech zdevastovaných dřívější těžbou hnědého uhlí.

V Moravskoslezském kraji v loňském roce realizoval FNM ČR  5 ekologických zakázek v celkovém objemu 3 mil. Kč. V letošním roce zde Ministerstvo financí hodlá zadat 23 veřejných zakázek v celkové předpokládané výši 1,8 mld. Kč, v jejichž rámci budou realizovány, mimo projektů revitalizace krajiny po uhelné těžbě, i projekty související s regenerací starých průmyslových komplexů (brownfields).

Nakonec v kladenském regionu, kde v loňském roce FNM ČR vyhlásil jednu ekologickou zakázku na sanaci starého nebezpečného uhelného odvalu, vyhlásí letos Ministerstvo financí nejméně jeden další analogický projekt v předpokládané hodnotě 0,6 mld. Kč. 
Celkový finanční objem veřejných ekologických zakázek, které Ministerstvo financí v letošním roce vyhlásí ve všech třech ekologicky postižených oblastech, převýší 4,55 mld. Kč a bude uvolňován postupně v průběhu následujících několika let, kdy budou jednotlivé práce realizovány.

Kompletní seznam a předpokládaná doba vyhlášení veřejných ekologických zakázek souvisejících s revitalizací krajů a plánovaných na letošní rok lze najít na webových stránkách Ministerstva financí . Další podrobnosti, zejména technické a finanční údaje pro uchazeče o konkrétní zakázky, budou zveřejňovány postupně v zákonných lhůtách na Centrální adrese .

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.