CZ EN

Ministerstvo financí rozšiřuje trestní oznámení na sázkové společnosti

Ministerstvo financí dnešního dne odeslalo rozšíření k trestnímu oznámení o dva zahraniční subjekty, které nezákonně inzerují a provozují na našem území sázení prostřednictvím internetu. Na tyto subjekty upozornila ve své zprávě ČTK. Ministerstvo financí rovněž  odeslalo upozornění na zakázanou reklamu těchto společností adresované odboru živnostenskému Magistrátu hl. města Prahy.

 

Ministerstvo financí podalo již 26. října 2005 a 28. listopadu 2005 Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně dvě trestní oznámení na zahraniční sázkové kanceláře a „kasinové“ společnosti provozující loterie a jiné podobné hry  prostřednictvím internetu a inzerující své služby v češtině na webových stránkách, popř. v českých hromadných sdělovacích prostředcích. Spolu s trestními oznámeními podalo Ministerstvo financí žádost o vyrozumění o učiněných opatřeních podle dikce ustanovení § 158 odst. 2 trestního řádu. Ministerstvo financí tak provádí ve věci zahraničních sázkových firem provozujících na území České republiky nezákonně sázení prostřednictvím internetu veškeré kroky, které mu umožňují právní předpisy.    
 
Dne 8. února 2006 sdělilo Městské státní zastupitelství v Praze, že postoupilo věc po příslušnosti Krajskému státnímu zastupitelství v Brně, s výjimkou kauzy jediné obchodní společnosti, kde šetření provádí Policie ČR SKPV OHK Praha 5 a dozor nad zachováváním zákonnosti vykonává Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5. Oznámení v šetření Krajského státního zastupitelství v Brně bylo dne 17. února 2006 postoupeno k šetření Městskému státnímu zastupitelství v Brně.

Vzhledem k tomu, že některé z inkriminovaných zahraničních subjektů inzerují své služby rovněž v „tuzemském“ tisku a jedná se tedy o zakázanou reklamu ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.,   o regulaci reklamy, upozornilo Ministerstvo financí dne 15. února 2006 na tuto skutečnost živnostenský odbor Magistrátu hl. města Prahy, jakožto v této kauze příslušný dozorový orgán nad dodržováním zákona o regulaci reklamy.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář