CZ EN

Informace o zavádění registračních pokladen

Zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách nabyl účinnosti dne 1. července 2005. Tento zákon stanoví způsob evidence plateb vedené fyzickými a právnickými osobami při provozování maloobchodu nebo hostinské činnosti na základě živnostenského oprávnění. Hlavním cílem daňové správy v oblasti registračních pokladen je prohlubování informovanosti veřejnosti a pokračování v úspěšném zavádění této agendy do praxe s přípravou podmínek pro uvedení registračních pokladen do provozu povinnými subjekty k 1.1.2007.

K 17.2.2006 byla Ministerstvem financí udělena certifikace celkem 86 typům registračních pokladen s fiskální pamětí a zároveň byl certifikován postup úpravy (tzn. doplnění o fiskální paměť) u 83 stávajících, již užívaných typů registračních pokladen bez fiskální paměti tak, aby splňovaly podmínky dané zákonem. Vedle toho bylo vydáno 84 servisním střediskům osvědčení o autorizaci servisního střediska. Průběžně aktualizované seznamy certifikovaných typů registračních pokladen a autorizovaných servisních středisek jsou dostupné na internetových stránkách České daňové správy. Zde také může veřejnost získat aktuální informace vztahující se k problematice registračních pokladen. Dále je možné se s dotazy přímo obracet na informační linku: +420 257 044 033, či e-mailovou schránku: registracni.pokladny@mfcr.cz

K problematice registračních pokladen jsou pro zástupce povinných subjektů pořádána školení, prezentace a jiné formy praktické osvěty za účasti zástupců Ministerstva financí.

Za účelem snížení ekonomického dopadu zavedení registračních pokladen na povinné subjekty byla novelou zákona o daních z příjmů schválena sleva na dani z příjmů z titulu pořízení nové registrační pokladny, představující polovinu její pořizovací ceny, maximálně však do výše 8000,- Kč na jednu pokladnu při jejím prvním uvedení do provozu, nebo sleva z titulu úpravy stávající pokladny, a to ve výši 30% jejího technického zhodnocení, nejvýše však do 4000,- Kč na jednu pokladnu.

Pracovníci daňové správy jsou školeni ke vstřícnosti a aktivní součinnosti s veřejností. Požadovaného cíle, jímž je omezení neoprávněného zkracování daňových příjmů podnikatelskými subjekty a zlepšení evidence daní, by mělo být dosaženo na základě kvalitní spolupráce nejen s ostatními orgány státní správy, ale i s těmito povinnými subjekty.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.