CZ EN

Ministerstvo financí pokračuje ve zlepšování podmínek klientů bank

Ministerstvo financí pokračuje v aktivních opatřeních k posílení postavení klientů bank v ČR a ke zvýšení transparentnosti finančního trhu v ČR. Společně s právníky České národní banky připravuje legislativní analýzu úpravy ochrany spotřebitele na finančním trhu. "Cílem je identifikovat jak nepokrytá místa, tak zbytečné překrývání současných zákonů. Na základě výsledků pak budou přijata taková opatření, která sladí podmínky pro celý finanční trh a klientovi bude poskytnuta stejná míra ochrany bez ohledu na produkt, který si pořizuje," vysvětluje náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Druhou klíčovou oblastí je pro ministerstvo financí otázka finančního vzdělávání. "Společně s kolegy z ministerstev průmyslu a obchodu a školství, mládeže a tělovýchovy připravujeme systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách," popisuje Prouza společný úkol, kterým byla tato tři ministerstva pověřena vládou na konci loňského roku. Ministerstvo financí zároveň spolupracuje s organizacemi na ochranu spotřebitelů a s finančními asociacemi na principech vzdělávání mimo školský systém. "V posledních měsících se objevila řada zajímavých aktivit, které vítáme a na některých se dokonce podílíme. Zároveň ale systému vzdělávání pomůže dobrá koordinace, kterou se aktivně zabýváme," dodává Tomáš Prouza.

V lednu a únoru letošního roku se sešli zástupci Ministerstva financí, České národní banky, České bankovní asociace a největších bankovních institucí.  Mimo již zmíněné legislativní analýzy se shodli na dalších klíčových tématech, mezi kterými figuruje také Kodex chování mezi bankami a klienty. "Kodex je dobrým odrazovým můstkem, nicméně stále je jedná o otevřený dokument, ke kterému předložíme naše připomínky. Stejně tak může ČBA zaslat své komentáře i kdokoliv jiný a ČBA by měla získané připomínky v polovině roku vyhodnotit," vysvětluje Tomáš Prouza. 

Některé úpravy podmínek pro klienty budou řešeny také legislativně. Ministr financí Bohuslav Sobotka předloží ještě v tomto volebním období návrh na úpravu Obchodního zákoníku, která bude garantovat klientům bank právo na získání výtisku sazebníku automaticky při podpisu smlouvy a bankám stanoví povinnost informovat o změně sazebníku alespoň 1 měsíc předem. Třetím oblastí navrhované legislativní úpravy je zákaz účtování poplatku za vyřízení reklamace. "Některé banky dnes účtují poplatek za vyřízení reklamace, která nebyla uznána jako oprávněná. Obavy z tohoto poplatku řadu klientů od podání reklamace odrazují, přestože by jejich reklamace mohla být oprávněná. Tento přístup bank nepovažujeme za férový," vysvětluje důvod tohoto opatření Bohuslav Sobotka.

Tato opatření jsou pouze první fází legislativních úprav, neboť cílem je sjednotit podmínky v celém finančním sektoru. "Tyto zásahy jsou složitější a budou postaveny na základě připravené analýzy tak, aby jednoznačně nastavily nová pravidla hry. Je také důležité, aby nová úprava byla vyvážená  a proto je potřeba všechny návrhy MF a spotřebitelských organizací prodiskutovat. Tento přístup je koncepční, ovšem bude časově náročnější," uzavírá Bohuslav Sobotka.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář