CZ EN

Ministerstvo financí upozorňuje na platnost zákona č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti

Dne 1. července 2004 nabyl účinnosti zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Podle tohoto zákona jsou fyzické a právnické osoby povinny provést platbu, jež přesahuje 15 000 EUR (v současnosti odpovídá přibližně 430 000 Kč), bezhotovostně. Do limitu se započítávají všechny platby mezi jedním poskytovatelem a příjemcem v průběhu jednoho kalendářního dne.

Povinnost bezhotovostní úhrady se nevztahuje na některé v zákoně vyjmenované platby, např. placení daní, poplatků a cel.

Účelem zákona je omezit daňové úniky, racionalizovat a optimalizovat peněžní hotovostní oběh, zvýšit bezpečnost zúčastněných subjektů a v neposlední řadě působit proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Obdobná úprava platí i v zemích Evropské unie, např. Francii, Itálii a Belgii.

Kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem č. 254/2004 Sb. zajišťují územní finanční orgány (tj. finanční úřady a finanční ředitelství)  a celní orgány. Při provádění kontroly postupují kontrolní orgány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolní orgán uloží v případě zjištění porušení povinnosti provést platbu bezhotovostně pokutu ve výši 10 tis. až 5  mil.  Kč. Pokuta se ukládá jak poskytovateli platby tak jejímu příjemci.

Za rok 2005 evidovaly kontrolní orgány celkem 391 případů porušení tohoto zákona, přičemž uložily pokuty v celkové výši 6 844 000 Kč.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.