CZ EN

Ministerstvo financí České republiky připravuje rozšíření možností elektronické komunikace mezi daňovými subjekty a daňovou správou

Ministerstvo financí České republiky připravuje rozšíření možností elektronické komunikace mezi daňovými  subjekty a daňovou správou s cílem postupného přechodu ke klientskému přístupu k uživatelům. Novou formu komunikace prostřednictvím Internetu umožní od poloviny tohoto roku Daňový portál, což je nová aplikace Automatizovaného daňového informačního systému. Daňový portál bude vybudován jako souhrn služeb pro daňové subjekty. Jednotlivé služby pro daňovou veřejnost  budou postupně uváděny na Daňový portál a informace budou vázány na daňové řízení a datové zdroje daňové správy.

Daňový portál bude rozdělen do dvou částí - veřejné a personifikované. Ve veřejné části bude poskytovat veřejně přístupné aplikace a informační zdroje. Jedná se současnou aplikaci elektronických podání, přístup k veřejnému registru plátců DPH, k číselníkům a k dalším informacím z daňové správy. Služby s informacemi směrovanými k vlastnímu daňovému subjektu (personifikované služby) budou poskytovány v rámci elektronického daňového účtu subjektu.
 
Základní podmínkou pro možnost využívat personifikované služby Daňového portálu bude vlastnictví kvalifikovaného certifikátu.Veškeré uváděné informace o daňovém subjektu budou soustředěny v daňové informační schránce, která bude zřízena správcem daně v rámci Daňového portálu na základě žádosti subjektů. Přístup k informacím bude povolen osobám, které jsou sami daňovým subjektem nebo osobám oprávněným jednat za daňový subjekt, kteří se přihlásí o možnost nahlížení do schránky a správcem daně bude ověřena oprávněnost přístupu.

Jako první služba bude zavedena možnost ověření stavu osobního daňového účtu, tj. informace o tom, na kterých finančních úřadech je daňový subjekt evidován a zda finanční úřady evidují k danému termínu na jeho účtu nedoplatek, přeplatek nebo zda jeho stav účtu je vyrovnán. Informace se uživateli zobrazí za všechny finanční úřady a za všechny druhy příjmů, které jsou u něj evidovány.

V dalších etapách tj. ve druhé polovině tohoto roku a v roce 2007 v rámci rozšiřování e-služeb Daňového portálu se plánují další služby, např. elektronické doručování písemností, kdy daňový subjekt bude moci přebírat písemnosti, které mu zasílá správce daně. Tato komunikace bude znamenat rozšíření stávajících možností elektronické komunikace na elektronickou komunikaci obousměrnou tj. správce daně versus daňový subjekt. V rámci dálkového přístupu k informacím z daňového řízení,  bude daňovému subjektu umožněno získat přehled o písemnostech ve svém spisu. V závislosti na charakteru písemnosti bude moci být nabídnut i obsah příslušné písemnosti. Dálkovým přístupem přes Daňový portál bude dále uživatel mít k dispozici svůj osobní daňový kalendář, kde mu správce daně deklaruje např. informace o termínech pro splnění povinností, o stanovených lhůtách apod. Elektronické podávání daňových přiznání prostřednictvím Daňového portálu umožní daňovém subjektu nabídnout ve formuláři podání nejen jeho registrační data, ale i data z předchozího  zdaňovacího období. Vyplňování přiznání se tak stane jednodušší a přehlednější, neboť daňový subjekt provede pouze kontrolu, případně nabídnuté informace upraví a provede podání.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář