CZ EN

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR zahájila činnost

První zasedání členů Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR (NKS) se konalo v pondělí 20. února 2006. Koordinační skupina má za úkol připravit zavedení eura v ČR. "Proces zavádění eura se dotkne všech obyvatel, institucí a organizací. Je proto důležité, aby od počátku fungovala široká spolupráce a aby se přípravy účastnili všichni, kterých se týká," říká Tomáš Prouza, náměstek ministra financí a vládou jmenovaný Národní koordinátor zavedení eura. NKS nyní tvoří Ministerstvo financí ČR (hlavní gestor zavedení eura v ČR), Česká národní banka, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. "Postupně se budou do práce NKS a jejích pracovních skupin zapojovat další orgány veřejné správy a samosprávy, zástupci profesních a občanských institucí," dodává Tomáš Prouza.

Obsahem prvního jednání koordinační skupiny bylo představit proces, který naši zemi čeká, a dohodnout se na spolupráci a míře zapojení jednotlivých institucí. Hlavními úkoly NKS v roce 2006 jsou příprava komunikační strategie a zpracování Národního plánu zavedení eura v ČR. "Naším prvním úkolem je příprava variant zavedení eura v Česku, z nichž jednu pak vybere a schválí vláda," říká Tomáš Prouza. Země EU, které plánují přijetí eura v nejbližších letech, volí variantu tzv. velkého třesku, tedy zavedení hotovostního i bezhotovostního eura k jednomu dni. Po určitou dobu zároveň platí původní měna, která je postupně stahována z oběhu.

Členové NKS se mimo jiné dohodli na vytvoření pracovních skupin k jednotlivým aspektům zavedení eura. Pracovní skupina pro komunikaci se bude zabývat především vypracováním komunikační strategie a koordinací komunikační kampaně. Pracovní skupina pro veřejnou správu má za úkol identifikovat a připravit změny, které se dotknou resortů státní správy a samosprávy, např. přípravu přepočtu dávek a poplatků. Pracovní skupina pro finanční sektor se bude zabývat dopady na finanční sektor, např. konverzí platebních a zúčtovacích systémů. Pracovní skupina pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele má za úkol nastavit mechanismy, které spotřebitele ochrání před negativními dopady duálního oceňování a podniky připraví na zavedení eura. Pracovní skupina pro informatiku a statistiku se bude zabývat zejména technickými aspekty úpravy informačních systémů a pracovní skupina pro legislativu identifikuje a navrhne potřebné změny v legislativě. "Právě pracovní skupiny budou připravovat detaily zavádění eura a bude na nich, jak kvalitně celý proces připraví. Národní koordinační skupina bude zodpovídat za kontrolu práce pracovních skupin a za sladění jejich návrhů tak, aby byl celý proces co nejefektivnější a nejlevnější," říká Tomáš Prouza.

Složení Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR

 • Ministerstvo financí ČR
 • Česká národní banka
 • Ministerstvo informatiky ČR
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
 • Ministerstvo spravedlnosti ČR 
 • Ministerstvo vnitra ČR 
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

Pracovní skupiny Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR

 1. Pracovní skupina pro komunikaci
 2. Pracovní skupina pro finanční sektor
 3. Pracovní skupina pro veřejnou správu
 4. Pracovní skupina pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele
 5. Pracovní skupina pro informatiku a statistiku
 6. Pracovní skupina pro legislativu

O Národní koordinační skupině pro zavedení eura v ČR

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR je meziresortní koordinační skupinou v gesci Ministerstva financí ČR. Jejími hlavními úkoly je příprava Národního plánu zavedení eura v ČR, příprava komunikační strategie a koordinace celého procesu zavádění eura v Česku.

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR v gesci Ministerstva financí ČR byla zřízena usnesením vlády č. 1510 ,  ze dne 23. listopadu 2005, kterým Vláda ČR schválila institucionální zajištění přijetí eura v ČR. Předsedou koordinační skupiny a národním koordinátorem zavedení eura v ČR byl jmenován náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář