CZ EN

Elektronická komunikace s obcemi při doručování veřejnou vyhláškou

Ministerstvo financí zajistilo, aby při doručování veřejnou vyhláškou podle § 19 zákona  č. 337/1992 Sb.,   o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, správci daně doručovali  obcím vedle písemné podoby veřejné vyhlášky též elektronickou verzi této písemnosti na e-mailovou adresu obce.
Obec tak nebude muset tuto písemnost sama převádět do elektronické podoby a bude ji tak moci co nejsnáze umístit také na svou elektronickou úřední desku. Toto vstřícné gesto bylo dohodnuto s Ministerstvem vnitra, se kterým Ministerstvo financí i nadále spolupracuje na řešení dalších otázek vznikajících při aplikaci nového správního řádu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář