CZ EN

Vláda vymezila pojem sociální bydlení

Vláda projednala další postup při uplatňování snížené sazby daně z přidané hodnoty a při budoucím vymezení obsahu pojmu „sociální bydlení“ pro účely aplikace snížené sazby daně.

Materiál předložily společně dva resorty – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo financí ČR. Jedná se o důsledek úspěšného jednání České republiky o dalším vývoji daně z přidané hodnoty v rámci EU. V otázce bydlení ve vztahu k této dani je na České republice, jak využije vymezený „evropský prostor“ a jakým konkrétním obsahem naplní pojmy, které na evropské úrovni nemají jednotnou definici.

„Časově nejaktuálnějším úkolem je budoucí využití snížené sazby DPH u tzv. „služeb s vysokým podílem lidské práce“. Členské země EU mají totiž možnost aplikovat sníženou sazbu DPH na dvě až tři služby z výčtu služeb uvedených v příloze K příslušné Směrnice. O využití těchto výjimek je nutné požádat Evropskou komisi do 31. března 2006. Je proto nutné ve vládě projednat, zda Česká republika zažádá o možnost aplikovat sníženou sazbu na „renovace a opravy soukromého bydlení“. Navrhuje se proto, aby o tomto kroku rozhodla vláda na základě návrhu Ministerstva financí ČR předloženého do 28. února 2006,“ řekl ministr Radko Martínek.

Druhým, sice časově ne tak „horkým“, avšak mediálně mimořádně sledovaným a odborně velmi náročným úkolem je definice tzv. „sociálního bydlení“ pro účely výše daně po 1. lednu 2008 pro případ, že nebude prodloužena „plošná“ výjimka na veškeré stavební práce spojené s bydlením.

„Návrh obsahuje základní věcné vymezení pro budoucí definici „sociálního bydlení“, která bude muset být v takovém případě zapracována do zákona o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. ledna 2008. Zástupci Evropské komise potvrdili, že vymezení pojmu „sociálního bydlení“ pro účely snížené sazby této daně je plně v kompetenci národní legislativy,“ přiblížil Martínek.

Ministři Martínek a Sobotka společně navrhují, aby pojem „sociální bydlení“ pro účel snížené sazby DPH zahrnoval tři okruhy bydlení:

  1. Stavby sloužící k ubytování osob ohrožených sociálním vyloučením – což jsou např. dětské domovy, domovy důchodců, chráněné byty, azylové domy, týdenní stacionáře apod.;
  2. Nájemní byty pořízené z veřejných prostředků nebo s jejich přímou podporou – což jsou např. byty dotované Ministerstvem pro místní rozvoj nebo Státním fondem rozvoje bydlení, popř. i byty postavené obcí bez státní dotace;
  3. Ostatní byty a rodinné domky, pokud celková podlahová plocha bytů nepřesáhne stanovený limit – což by mohly být např. rodinné domky do 150 m2 a byty do 90 m2.

S tímto vymezením souhlasí i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR, s nimiž byl návrh celého materiálu průběžně pracovně projednáván.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.